07
FEB
2017

Landsmøde – General Assembly 2017

Tags : ,
Comments : 0
— English version below —

Kære europæer, kære medlem af Europæisk Ungdom,

Det er med stor fornøjelse, at vi kan invitere dig til Europæisk Ungdoms Landsmøde 2017 i Roskilde.

 Landsmødet finder i år sted på Roskilde Universitet d. 18-19. marts kl. 13:00. 

Siden sidste landsmøde i Aarhus 2016, er vores forening vokset markant! Ja, vi er faktisk blevet 200 flere medlemmer siden 2015! Samtidig er vi blevet to lokalforeninger større, nemlig Europæisk Ungdom Sjælland og Europæisk Ungdom Fyn. Vi vokser altså – både i antal af medlemmer, men også i antal af lokalforeninger. Det kan, og skal vi være stolte af!

Derfor synes vi, at det er på tide også at udvide landsmødet, så der er bedre tid til at hilse på både nye og gamle ansigter. Vi afholder derfor landsmødet over to dage i år, med dertilhørende gallamiddag og efterfølgende fest lørdag aften. Husk, dress to impress!

Foreløbigt program findes på her.

Praktisk

Prisen for hele herligheden er 200 DKK, og indeholder gallamiddag lørdag aften, morgenmad og frokost søndag, samt snacks, kaffe og frugt undervejs.

Overnatning sker i Roskilde Universitets bygninger og mødelokaler. Du skal derfor selv medbringe underlag og dertilhørende udstyr til overnatning.

Indtjekning finder sted lørdag klokken 11:30 – 12.15 lørdag i Studenterhuset Universitetsvej 1, Roskilde

Refusion

Transport til og fra Roskilde Universitet er i år en del af prisen, dog refunderes kun billetter købt senest 2 uger før landsmødet (d. 3. marts) og maxprisen, der refunderes til er wildcard/studieprisen via bus (eksempelvis rødbillet eller abildskou). Refusion sker efterfølgende via. Rejserefusionsblanket som findes på hjemmesiden.

Vi opfordrer alle til at lave fælleskørsel i busserne, så man evt. har tid til at drøfte programmet og gennemlæse forslag til vedtægtsændringer og det politiske program for 2017.

Dagsorden

Weekendens program kan findes her. Det opdateres løbende, så kig hellere på det en gang for meget end en for lidt. Vi kan dog allerede nu afsløre fremragende beretninger, store politiske drøftelser om vores holdninger til EU og ikke mindst fremtidens Europa, arbejdsprogram og vores fælles ambitioner for fremtiden. Derudover byder vi også velkommen til to bekræftede gæstetalere, Europabevægelsens formand Stine Bosse og Andreas Brandt, landsformand for Europeisk Ungdom Norge.

Europabevægelsen har med Stine Bosse igangsat initiativet #ViVilEuropa, hvor hun til vores landsmøde vil åbne op for initiativet, og dets muligheder for vores samarbejde. Initiativet vil vare de næste par år op til Europa-parlamentsvalget i 2019. Europæisk Ungdom er tiltænkt at have en central rolle i initiativet, så vi håber i vil tage varmt imod det. 

Politisk program og arbejdsprogram

Vi skal også i år vedtage et stort nyt politisk program og arbejdsprogram for 2017, som allerede nu er sendt ud til lokalforeningerne for at drøfte disse lokalt til medlemsarrangementer. Efterfølgende vil de blive sendt ud til jer alle igen med ændringer, hvorefter i indtil selve vedtagelsen kan komme med ændringsforslag skriftligt jf. vedtægternes § 11.

Vedtægter

Political Program Draft (på engelsk)

Fuldmagt-landsmøde-2017

Arbejdsprogram2017

Kandidaturer

Tilmelding

Tilmelding foregår via linket her og betaling skal ske senest 27. februar for at vi kan garantere overnatning på RUC. Betaling kan ske via Mobilepay til 23 80 02 10, med teksten LM17, Navn og mail. Du kan også betale via bankoverførsel til Reg nr.: 3001 Kontonr.: 5115140, og oplyse LM17, navn og  mailadresse.

Kandidaturer 

Ønsker du at stille op til landsbestyrelsen eller som politisk ordfører så send dit kandidatur senest d. 13. marts til info@euro.dk, hvis du vil nå at have det online på hjemmesiden og facebook. Se mere om hvilke positioner i landsbestyrelsen, der skal vælges her og for politiske ordfører her.

Vi anbefaler, at man orienterer sig i beskrivelsen af landsbestyrelsen før man indsender sit kandidatur med motivation og mål. Beskrivelsen fra 2016 er fortsat gældende og findes her.

Vi glæder os umådeligt meget til at se jer alle sammen i Roskilde til et brag af en proeuropæisk weekend.

Såfremt du har nogle spørgsmål vedr. overnatning og tilmelding kan du kontakte lokalformand for EUK, Andres på andreas@euro.dk, og hvis du har øvrige spørgsmål kan du kontakte landsformand Emil på emil@euro.dk

Tilmeld dig her!

_________________________________________________________________________

English version:

National General Assembly 2017

Dear European, dear member of European Youth,

It is an honour to invite you to the General Assembly of European Youth 2017 in Roskilde.

Since the last national general assembly in Aarhus 2016, our organization has developed to new heights! Indeed, we now have over 200 new members compared to 2015! At the same time, we increased the number of local sections, with the great additions of European Youth Sjælland and European Youth Fyn. This we can and should be proud of!

Therefore we believe that is time for a grand member meeting, to meet new and old faces of members from around the country. That is why we decided to keep the assembly one day longer this year, so we can enjoy a galla dinner and a great party together. Remember dress to impress!

The General Assembly will be this year be hosted at Roskilde University, on 18-19 March 13.00.

Agenda

The agenda for the GA is available here.  It is preliminary so changes might happen, but the overall time schedule is fixed, which make it possible for you to book your tickets. On the day you will meet amazing people, outstanding reports from the current board, great political discussions about our opinions on EU and the future of Europe. Also, we will discuss the working programme for 2017 and our common goals for the year to come. More to add you will also have the opportunity to meet Bjarke Møller, CEO of Tænketanken Europa, Stine Bosse, President of the Danish European Movement and finally it’s an honour to have our Norwegian friends once again present at out GA, when Andreas Brandt, President of Europesik Ungdom Norge visits us.

The Danish European Movement with Stine Bosse in front has initiated #ViVilEuropa. At our GA she will tell us about the project and how we get involved more closely. The initiative is set to last until the next European Parliament Election in 2019 and European Youth Denmark is set have a key role in the initiative, so we hope you will welcome her warmly.

Practical 

There is no price for attendance, as all members have the right to attend the General Assembly. However, for 200 kr. we offer dinner on Sunday afternoon, breakfast and lunch on Sunday, plus snacks, transportation, coffee, fruit and accommodation.
You will be accommodated at Roskilde University. You should remember to bring a sleeping bag and other stuff for sleeping (that’s if you plan to sleep).

Check in takes place on Saturday between 12:00 and 13.00 at Studenterhuset Universitetsvej 1, Roskilde

Reimbursement
Transport to and from Roskilde University will be reimbursed, only with tickets bought two weeks before the national GA (3 March) and only via bus (rødbillet eller abildskou). There will be a formula (Rejserefusionsblanket) to complete after the GA to obtain reimbursement.

Registration
Registration can be done with the link here and payment should be done the latest 27 February so we can guarantee a sleeping place at the University. Payment can be done via MobilePay 23800210, with the text LM17, name and e-mail address. You can also pay through bank transfer Reg nr.3001 Konto nr. 5115140 , with the text LM17, name and e-mail address.

To be able to sleep at Roskilde University we need to inform the administration where people come from. Therefore we ask that you use your university mail (or other institution) when you register. Thanks in advance.

If you have any questions regarding accommodation and registration you should contact the local president of European Youth Copenhagen, Andreas at: andreas@euro.dk. Other questions can be directed to president, Emil at: emil@euro.dk

Candidacies

If you wish to run for a position within the National Board or as political ordfører/ rapporteurs please send your candidacy no later than 13 March to info@euro.dk, if you wish to have it posted on the website and Facebook. Please find the document related to the description of the positions within the Board here and for political rapporteurs here.

We recommend that you orientate yourself in the description of the National Board before sending your candidacy to secure best motivation and election. Please find the description here.

Statues (in Danish)

Political Program Draft 2017 (in English)

Proxy Vote for Personal Elections (in Danish)

Working Programme for National Board 2017 (in Danish)

We look very much forward seeing you all for great weekend in the name of Europe!

Sign up here!

 

Om forfatteren