Dossier png

Siden 1973 har der i Danmark hvirvlet rygter om en særlig slags selvtægtsmænd, som går under betegnelsen ”Supereuropæere”. Europol har i en årrække observeret disse supereuropæere med en kombination af mistanke, fascination og agtpåvågenhed. At samle en fuldstændig rapport har vist sig at være en besværlig opgave grundet Danmarks retlige forbehold, men indeværende skrivelse giver et overblik over disse personers typiske profil, ageren og mission.

Af: Agent Jacques Bauer (oversat af Nina M.), Europol

Typisk baggrundProfil Supereuro Polaroid Den typiske Supereuropæer er mellem 17 og 30 år gammel, men både ældre veteraner og yngre rekrutter er blevet spottet i denne mistænksomme selvtægtsorganisation. Nogle af medlemmerne er i gang med fuldtidsarbejde, andre er stadig i gang med en gymnasiel uddannelse, men hovedparten af Supereuropæerne har infiltreret de danske universiteter. Alle studieretninger – fra økonomi og statskundskab over jura og europæiske studier til journalistik og medicin – er blevet gennemtrængt af disse Supereuropæere. Noget endnu mere bemærkelsesværdigt er, at disse tilsyneladende politisk motiverede selvtægtsfolk ikke deler én uniform politisk ideologi. Vores agenter har afdækket både venstre- og højreorienterede Supereuropæere, hvilket overraskede os betydeligt. Hvad nationalitet angår, så har afhøringer typisk ført til det samme svar ”Jeg er dansker. Og europæer!” proklamerer enhver Supereuropæer. Andre nationaliteter er også blevet spottet, men svaret afviger sjældent – en national identitet akkompagneres altid af en europæisk. Interessant.

Typiske kendetegn
Supereuropæerne opererer nogle gange i civil, men deres iøjnefaldende uniform ses ofte i de danske gader. Der er tale om en skrigende blå t-shirt med selvtægtsorganisationens logo på – ofte i kombination med et EU-flag som kappe – og nogle gange endda med tilhørende maske! Denne ”superhelteuniform” er blevet set i alle mulige sammenhænge – fra fodboldkampe over kulturarrangementer til LGBT-parader. Både højtstående danske journalister, britiske bloggere og respekterede professorer er blevet set i disse Supereuropæer-dragter. Organisationens rækkevidde er åbenlys!

Profil DHL 2012 polaroid

Typiske aktiviteter

Lige så mangfoldig som selvtægtsgruppens sammensætning er, lige så forskelligartet er deres repertoire af Supereuropæer-events.

De er blevet set på de københavnske gader til den årlige Kulturnat med kulørte dragter og skøre aktiviteter. Supereuropæerne har flere gange deltaget i 1. maj for at fremhæve, at “EU er solidaritet”. De deltager i sportsevents og tager ofte kampen om EU på fodboldbanen – senest til Folkemødet 2013. Også i steder som Operaen og Christiansborg er de kulørte Supereuropæer-t-shirts blevet spottet til debatter og konferencer. Alt i alt har vores efterforskere fyldt adskillige ringbind med beskrivelser af disse selvtægtsfolks aktiviteter, men vi har næppe afdækket dem alle.

Vurdering og ’threat assesment’
Vores agenter har afhørt en række af Supereuropæernes

indædte modstandere, som alle gav udtryk for en hensynsløs spredning af elitistisk EU-propaganda som Supereuropæernes primære mission. Vores efterforskning er dog nået til en mere nuanceret konklusion. Disse unge ”superhelte” er samlet på tværs af interesser, studieretninger, ideologiske og politiske overbevisninger af én fælles tro på det europæiske samarbejde. De er ikke alle af komplet ens holdning, og der er langt fra tale om en ukritisk ’spredning af propaganda’. Det, der får disse selvtægtsmænd til at tage Supereuropæer-trøjen på og binde EU-kappen på ryggen, er snarere en tro på, at EU og europæisk politik bør fylde mere i danskernes dagligdag og at deres holdning til den politik, der kommer fra Bruxelles skal dannes på et oplyst grundlag. De vil forankre EU blandt folket – og ikke påtvinge elitistiske idealer. Man kan stille sig kritisk over for deres evigt muntre attitude og deres kolossale forbrug af øl, men vi vurderer ikke, at der er grund til bekymring over disse unge ”Supereuropæere”.

Når det er sagt, så vil vi selvsagt fortsætte med at holde øje med denne særlige organisation. Om ikke andet – så får at deltage i deres fantastiske fester, når vi er under coverProfil Krasnik polaroidProfil Belgisk øl Polaroid

 

Har du lyst til at blive en supereuropæer?

Nu hvor du har læst Europols 100 % virkelige og fuldstændigt upartiske profil af en "Supereuropæer", så er det ikke utænkeligt, at du også selv har lyst til at trække den blå t-shirt over hovedet og være med til at kvalificere EU-debatten og have det supersjovt, mens du gør det. Tøv ikke med at joine!
Meld dig ind