På denne side lægger vi alle de kandidaturer, som vi har modtaget. Læs mere om det ekstraordinære landsmøde her.

Kandidaturer til landsbestyrelsesposter

Kandidaturer til: Landsformand

#1: Stanislav Stanchev

3f91dbcMit navn er Stansialv, jeg er 21 år gammel, og jeg stiller op til posten som Landsformand i Europæisk Ungdom Danmark. Jeg læser Statskundskab på 3. år, og jeg har været aktivt medlem i Europæisk Ungdom siden det første medlemsmøde, jeg deltog i tilbage i september, 2011. Jeg kunne med det samme mærke, at det her helt sikkert var en forening, som jeg af hele hjertet gerne ville involvere mig i!

Jeg har været med i Europæisk Ungdom Københavns bestyrelse siden februar 2012 (de sidste 12 måneder som næstformand), og jeg kom ind i landsbestyrelsen i november sidste år for så at blive valgt til International Sekretær til det ordinære landsmøde i februar.

Mine knap to år i foreningen har budt på et utal af spændende oplevelser, fantastiske nye venskaber og erfaringer, som jeg ikke ville kunne have fået på andre måder. Derudover er min indsigt i EU, Europa og europæisk politik også blevet væsentligt større. Som bestyrelsesmedlem på både lokalt og landsplan har det været en sand fornøjelse at arbejde med så dedikerede, passionerede og rutinerede mennesker som den nuværende flotte landsformand Nikolaj og EUK’s hårdtarbejdende Rikke! Forhåbentlig har deres høje humør, enorme rutine og ikke mindst urokkelige lidenskab for Europæisk Ungdom smittet af på mig i høj nok grad til, at jeg bare kan forsøge at udfylde Nikolajs store sko.

2014 bliver et utroligt begivenhedsrigt år for Europæisk Ungdom Danmark. Det er mit synspunkt, at vi har en altafgørende rolle at spille som civilsamfundsaktør op til Europa-Parlamentsvalget i 2014 – samt de mulige folkeafstemninger om patentdomstolen og om to af de forbistrede forbehold. Jeg håber derfor at kunne øge EUD’s medieprofil og gøre organisationen langt mere synlig i den politiske debat. Første skridt var i mine øjne en opdateret internetplatform, og jeg håber på at kunne gøre hjemmeside, Facebook og Twitter til potente instrumenter for vores politiske arbejde.  Europæisk Ungdoms tilværelse skal naturligvis ikke udelukkende være digital. Vi skal i den grad holde fast i alle vores traditionsrige arrangementer på både lands- og lokalplan. Og også her er der plads til nytænkning.  Et eksempel er de to EUK-debataftener i starten af året, hvor vi internt diskuterede bestemte policy-issues. Arrangementer af den type skal vi have flere af, da vi derved i fællesskab kan udvikle vores politiske holdninger og udforske den ”Europæiske Drøm”, vi i foreningen sammen kæmper for.

Mulighederne er endeløse, og hvis jeg bliver valgt til landsformand vil jeg påtage mig ansvaret – og arbejdsbyrden – fuld af ydmyghed, men også spækket med energi, idéer og dedikation. Jeg brænder for Europa og jeg brænder for Europæisk Ungdom, så jeg håber, I vil vælge mig til organisationens nye landsformand.

Kandidaturer til: Politisk Næstformand

#1: Peter Parbo

parboAktiv: siden oktober 2012

Nuværende arbejde i foreningen: bestyrelsesmedlem EUK, Politisk næstformand EUD

Studie: Cand. Ling. Merc. (Europæiske studier & Spansk), CBS

Motivation:

Efter et halvt års arbejde som politisk næstformand i vores herlige forening, synes jeg nu endelige at være kommet ordentligt i gang med at gøre, hvad jeg fra start af havde i sinde. Meget arbejde ligger stadig foran os, og specielt i forbindelse med EP-valget til maj og det tyske valg i september, håber jeg at europæisk ungdom kan gøre sig gældende, og komme ordentligt til orde i den offentlige debat. Det er selvfølgelig en af hovedårsagerne til at jeg genopstiller til posten som politisk næstformand, samtidig med at jeg vil lægge en stor ære og tidsmæssig prioritering i at samarbejde med resten af det kommende formandskab om den politiske linje for vores organisation.

Kandidaturer til: Organisatorisk Næstformand

#1: Rikke Johan

rikkeJeg hedder Rikke Johan og er 27 år. Jeg sidder på nuværende tidspunkt som organisatorisk næstformand i Europæisk Ungdom og dette vil jeg gerne blive ved med. Jeg har haft posten siden juni 2012. Jeg har været medlem af landsbestyrelsen siden 2011. Jeg er desuden formand for Europæisk Ungdom København.

Jeg genopstiller da jeg gerne vil arbejde videre med de arbejdsopgaver som jeg sidder med på nuværende tidspunkt bl.a. kontakt til lokalforeningerne, drift og foreningens medlemskab af Dansk Ungdoms Fællesråd. Jeg har desuden netop påbegyndt arbejdet med EP-valg 2014 og dette vil jeg gerne være en del af fremover.

Netop det organisatoriske arbejde er interessant for mig da foreningens drift og generelle ”velbefindende” betyder meget for mig. At vores lokalforeninger kan køre selvstændigt og samtidig være en del af en landsforening er enormt vigtigt for mig, for uden selvkørende og stabile lokalforeninger kan vores forening ikke eksistere. At bistå ved spørgsmål fra netop vores lokalforeninger og være behjælpelig hvis der skulle opstå problemer er vigtigt og dette vil jeg gerne arbejde videre med.

Foruden forholdet til lokalforeningerne er vores medlemskab af Dansk Ungdoms Fællesråd en vigtig opgave for den organisatoriske næstformand. Siden jeg tiltrådte i 2012 har jeg brugt meget tid på at sætte mig ind i DUFs regelgrundlag bl.a. reglerne omkring tipsmidler, samt DUFs konsulenthjælp til Europæisk Ungdom som forening. Jeg har bl.a. deltaget i flere møder med formål at optimere vores forenings drift og forebygge eventuelle faldgrupper.

Personligt er jeg uddannet cand.ling.merc. i Europæiske Studier (engelsk) fra CBS med speciale i Ungarns forfatnings- og lovgivningsmæssige ændringer siden 2010 og EU’s reaktion på disse. Jeg har en stor interesse for det europæiske samarbejde både i EU såvel som Europarådet, OSCE m.fl. Jeg har bl.a. været i praktik ved den danske repræsentation ved Europarådet. Jeg har en primær interesse for menneskerettigheder, demokrati og retsstat i Europa. For uden en grundlæggende forståelse, blandt de europæiske lande, både inde- og udenfor EU, for vigtigheden i at respektere vores grundlæggende principper, rettigheder og værdier, som netop er en samlende faktor i Europa, vil et dybere og tættere samarbejde i Europa være svært at opnå.

Kandidaturer til: International Sekretær

#1: Martin Mardorf

3139e47

Jeg stiller op til posten som international sekretær i Europæisk Ungdom Danmark. Til dagligt læser jeg på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og skal her til efteråret starte på 5 semester. For Europæisk Ungdom København har jeg virket i et år og mener, at nu er det rette tidspunkt at tage næste skridt og blive involveret yderligere i Europæisk Ungdoms virke.

I organisationen International Debat har jeg siden studiestart været med til at organisere flere store og spændende debatter, herunder ”Politikerne til Eksamen”, der blev afholdt aftenen inden valgdagen. Dette har givet erfaring i organisation og afholdelse af events samt ikke mindst, hvordan man lægger en rigtig faglig vinkel.

Desuden arbejder jeg til dagligt i Styrelsen for Forskning og Innovation i deres Eurocenter, hvor man færdes i et internationalt miljø med jævnlig kontakt til Bruxelles. Her har jeg i en periode siddet som midlertidigt nationalt kontaktpunkt på Informations- og kommunikationsteknologi-området med arbejdsopgaver, der bl.a. dækker rådgivning af danske forskere, små og mellemstore virksomheder og brancheorganisationer mv. i forhold til at søge forskningsmidler af EU. Dette har lært mig om den generelle kommunikation, herunder ved kontakt med EU-Kommissionen og andre institutioner i Bruxelles.
Ydermere er jeg involveret i Eurocenters forberedelse og senere afholdelse af forskningskonferencen ”Nutidens Udfordringer – Fremtidens Løsninger” til efteråret, hvor det nye rammeprogram for forskning bliver lanceret i en dansk kontekst.

Med disse ting in mente, tror jeg på at ville kunne gøre en god indsat som international sekretær i Europæisk Ungdom, hvor jeg vil arbejde engageret og aktivt for, at Europæisk Ungdoms stemme i endnu højere grad gør sig gældende i den internationale såvel som europæiske debat.

Kandidaturer til: Menigt Landsbestyrelsesmedlem

#1: Ina Jakobine Madsen

inaMit navn er Ina og jeg er kandidat til landsbestyrelsen i Europæisk Ungdom. Jeg har været aktivt medlem i Europæisk Ungdom i et år og stiller op, fordi jeg gerne vil være med til at gøre den kommende tid i EUD spændende for alle vores medlemmer.

Jeg har været bestyrelsesmedlem i Europæisk Ungdom København siden februar 2012. I mit halve år i EUK’s bestyrelse har jeg blandt andet arrangeret et medlemsmøde omkring EU’s forhold til Hviderusland, samt deltaget i planlægningen af andre medlemsmøder. Herudover var jeg medansvarlig for planlægningen af EUD’s deltagelse ved Folkemødet i Allinge og var med til at udvikle vores store succes: ”EU debat-væggen”.

Personligt er jeg 26 år og i gang med at afslutte mit speciale i Sociologi fra Københavns Universitet. Mit speciale omhandler de konsekvenser finanskrisen har haft for EU-debatten i Danmark. Jeg er desuden særligt interesseret i udvidelse af EU og hvilke udfordringer der stadigvæk eksisterer i de kandidatlande og nyere medlemslande som tidligere var en del af Sovjetunionen.

I EUD’s landsbestyrelse vil jeg især arbejde for en øget tværfaglighed samt for flere fokuserede arrangementer med en høj faglighed.

#2: Mia Bahl Jensen

02e0a82

Mit navn er Mia Bahl Jensen, og jeg vil gerne stille op til Landsbestyrelsen i Europæisk Ungdom. Jeg har netop afsluttet mit 4. semester på Roskilde Universitet, hvor jeg har studeret på det samfundsvidenskabelige basisforløb. Jeg skal derfor nu i de næste 4 år specialisere mig indenfor journalistik og global politik. Jeg har været medlem af foreningen siden november 2012, men blev først aktiv i starten af 2013.

Med min mulige indtræden i Landsbestyrelsen håber jeg på, at kunne bringe nye ideer, visioner og initiativer til foreningen, så vi sammen kan få skabt et endnu bedre Europæisk Ungdom. Med min interesse for journalistikken vil jeg gerne arbejde for en bedre promovering af foreningen og anvendelse af de forskellige medieplatforme. Jeg håber dermed på, at vi kan arbejde hen imod et større fokus på vores forening, EU, og de interesser, som vi i fællesskab kæmper for.

#3: Nikolaj Borreschmidt

nikoMit navn er Nikolaj Borreschmidt, og jeg stiller op til landsbestyrelsen i Europæisk Ungdom. Mange af jer kender mig måske fra min tid som politisk næstformand 2011-2012, eller måske nærmere for min tid som landsformand i perioden efter. Både tiden som en del af formandskabet og som almindeligt medlem har været vidunderlig, og jeg er slet ikke parat til at forlade vores enestående forening. Det har været en lærerig og stimulerende tid, og ikke mindst en, som har medbragt en række fantastiske venskaber. Samtidigt mener jeg, at vi i Europæisk Ungdom reelt gør en forskel; og derfor vil jeg gerne fortsat være en del af landsbestyrelsen.

Jeg er netop flyttet til Belgien i forbindelse med mine studier ved College d’Europe, hvor jeg skal studere ”International relations and diplomacy studies”. Jeg mener derfor ikke at jeg længere fyldestgørende kan varetage rollen som landsformand. Til gengæld vil jeg som nævnt stadigvæk gerne være en del af landsbestyrelsen. Det skal ingenlunde ses som en angst for at overlade ledelsen af foreningen i andre hænder, men tværtimod som et udtryk for, at jeg gerne det stadigvæk vil hjælpe til med at gøre vores fantastiske forening endnu stærkere.

Europæisk Ungdom går en spændende tid i møde: Europaparlamentsvalg i 2014; en afstemning om patentdomstolen; og tør man håbe på en afstemning om et par af forbeholdene inden for den nærmeste fremtid? Med et stærkt samarbejde med Europabevægelsen skal Europæisk Ungdom være med til at sætte dagsordenen. Derudover er Danmark vært for næste års Eurovision, som, på trods af den sløje musik, er et eksempel på noget, som kan samle Europa på tværs af landegrænserne – DET skal fejres. Med en ny flot landsformand, et nyt stærkt formandskab, og en engageret og inspireret landsbestyrelse er jeg sikker på vi sammen kan sikre dette, og jeg vil gerne gøre mit bedste for at hjælpe til fra Belgien.

#4: Julie Pedersen

JulieMit navn er Julie Pedersen, og jeg stiller op som kandidat til landsbestyrelsen i Europæisk Ungdom. Min tid i Europæisk Ungdom startede i maj 2012, hvor jeg meldte min ind i den lille lokalforening i Aalborg. Sidenhen er jeg flyttet til København, og i november 2012 trådte jeg ind i landsbestyrelsen.

Som landsbestyrelsesmedlem har jeg fået del i mange spændende oplevelser. Jeg har bland andet været med til planlægge Europæisk Ungdoms deltagelse på Folkemødet i Allinge 2013, og jeg har været en del af den spændende proces det var at kickstarte vores lokalforening i Aalborg efter nogle sløve år.

Jeg er 24 år gammel og i fuld gang med min kandidat i jura. Mit helt store interesse-område inden for europæisk politik er dennes indflydelse på hverdagslivet for danskerne. Derfor vil jeg som medlem i landsbestyrelsen særligt arbejde for, at der bliver sat fokus på EU’s indflydelse på dansk politik – både lokalt og nationalt.

 

 

#5: Johannes Schultz-Lorentzen

IMG_6761

Mit navn er Johannes Schultz-Lorentzen, og jeg stiller op til landsbestyrelsen i Europæisk Ungdom. Mit medlemsskab af europæisk ungdom daterer kun tilbage til starten af 2013, men mit engagement for europæiske spørgsmål startede for lang tid siden. Dette skinner igennem i mit valg af studie, hvor jeg skal til at begynde på 5. Semester i EU-Studier på Roskilde Universitet. Det europæiske projekt har både min personlige og faglige interesse, idet det både teoretisk og praktisk er et enestående projekt – og måske vigtigst – et nødvendigt projekt. Europæisk Ungdoms fornemmeste opgave er i mine øjne at formidle denne nødvendighed af EU.

Som muligt fremtidigt medlem af hovedbestyrelsen, vil jeg kunne bidrage med at definere Europæisk Ungdoms plads som tværpolitisk organisation. Selvom jeg desværre ikke selv har deltaget i så mange arrangementer, anser jeg det for nødvendigt at stille klare kortsigtede mål i forhold til konkrette problemer – for herefter at gøre opmærksom på dem. Europæisk Ungdom skal udbredes ved at være synlige i debatten – det vil jeg arbejde for.

Kandidaturer til EUD’s delegerede til JEF Europe’s Kongress

#1: Rikke Johan

Jeg hedder Rikke Johan og er 27 år. Jeg sidder på nuværende tidspunkt som organisatorisk næstformand i Europæisk Ungdom og som formand i Europæisk Ungdom København. Jeg har været medlem af Europæisk Ungdom siden 2010 og har siddet i landsbestyrelsen siden 2011. Jeg har både været bestyrelsessuppleant, bestyrelsesmedlem og nu organisatorisk næstformand. Jeg har desuden siddet i politisk udvalg og internationalt udvalg.

Jeg vil gerne stille op som kandidat til en af pladserne som delegeret til JEFs kongres i Paris. Jeg har gennem de sidste par år været engageret i Europæisk Ungdoms JEF samarbejde. Jeg har bl.a. deltaget i to internationale seminarer i hhv. Paris og i Split (Kroatien) og arrangeret JEFs jubilæum og FC møde i København i efteråret 2012. Det vil være første gang, at jeg deltager i kongressen.

Jeg mener, at jeg kan være en god delegeret da jeg har indsigt i JEFs arbejde, og har viden om vores holdninger til forskellige emner i JEF-regi. Derudover har jeg viden om Europæisk Ungdoms internationale profil og kan bidrage med erfar

ing. Jeg vil meget gerne prøve, at deltage i netop kongressen og være en del af det danske team. Netop kongressen er essentiel for JEFs arbejde og dermed også for vores samarbejde med JEF, da den nye bestyrelse vælges. Et engageret dansk hold vil kunne have indflydelse på JEFs struktur de næste to år, både i forhold til de personer som vælges, men også i forhold til de resolutioner der skal stemmes om under Federal Committee mødet. Netop resolutionerne danner rammen om JEFs arbejde og også JEFs ansigt udadtil, og da JEF består af rigtig mange lande med forskellige holdninger til det europæiske samarbejde vil jeg gerne være med til, at vi, i Danmark, også får vores stemme hørt. Denne stemme bliver kun hørt hvis det danske hold arbejder intenst forud for kongressen således at holdet tager til Paris med en samlet og stærk stemme der vil kunne overbevise andre. Dette vil jeg gerne være en del af.

Jeg håber meget, at I vil stemme på mig og give mig mulighed for at deltage i denne kongres da jeg gerne vil lære mere og vise JEF, at vi i Danmark tager kongressen seriøst og er en aktiv del af JEF samarbejdet.

#2: Stanislav Stanchev

Jeg har nu i seks måneder været Europæisk Ungdoms internationale sekretær, og jeg har i denne forbindelse arbejdet en del med de politiske projekter i JEF-regi. Jeg deltog som observer ved det Federal Committee-møde, som blev afholdt i København sidste efterår, og det var en rigtig interessant oplevelse. Europæisk Ungdoms samarbejde i JEF byder i mine øjne på to aspekter: (1) Et politisk samarbejde om fælles politiske holdninger, politisk platform og politiske aktioner og (2) En mulighed for at knytte bånd på tværs af grænser, udveksle erfaringer og blive inspireret fra søsterorganisationer kontinentet over.

Personligt føler jeg, at begge aspekter er vigtige, og selvom førstnævnte nogen gange kan føles som lidt for bureaukratisk eller idealistisk, er det ikke desto mindre, at vi aktivt deltager i JEF Europe’s politiske virke. Hvis vi ikke tager del i diskussioner, resolutioner og initiativer, kan vi heller ikke forvente at have indflydelse eller ændre på de ting, vi er mindre tilfredse med. Hvad det andet punkt angår, så er der helt sikker en masse, vi kan lære fra de andre europæiske ungdomsorganisationer. Jeg følte mig eksempelvis meget inspireret af det ”Cross Border” netværk, som JEF Belgium, JEF France og JEF Germany har samarbejdet i.

Til Kongressen skal en masse vigtige beslutninger træffes, og med min erfaring ved JEF’s Federal Committees og indsigt i resolutionsskrivning fra blandt andet Model United Nations konferencer, mener jeg, at jeg kan bidrage med en del til det paneuropæiske samarbejde.

#3: Martin Mardorf

Jeg stiller op som kandidat til en af pladserne som delegeret til JEF’s kongres i Paris. Til dagligt læser jeg på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og skal her til efteråret starte på 5 semester. For Europæisk Ungdom København har jeg virket i et år, bl.a. ved deltagelse til flere debatter og andre arrangementer, og mener, at dette har givet mig en god indsigt i Europæisk Ungdoms profil.

På kongressen skal der tages vigtige beslutninger, og det er her centralt, at vi fra dansk side forbereder os grundigt, således at vi på bedst mulig vis kan videreformidle vores idéer og holdninger og dermed øve indflydelse på de enkelte beslutninger. Jeg vil gerne bidrage til, samt gøre en aktiv indsats for, at processen fra grundig forberedelse inden kongressen til Europæisk Ungdoms deltagelse undervejs optimeres.

Det vil være første gang, at jeg deltager i JEF Europe’s kongres og håber, at jeg får muligheden herfor i Paris til efteråret. Kongressen repræsenterer en god mulighed for erfaringsudveksling samt at lære mere om det paneuropæiske samarbejde, hvilket jeg i høj grad ønsker at prøve kræfter med.

#4: Sebastian Rodas Medeiros

Jeg stiller op som kandidat til en af pladserne som delegeret til JEF´s kongres i Paris. På daværende tidspunkt læser jeg Statskundskab i Købehavn på 5. Semester. Jeg er meget interesseret i international politik og har været medlem af Europæisk Ungdom siden starten af året. Jeg har deltaget i flere debatter og oplæg i Europæisk Ungdom, hvilket har givet mig en god indsigt i Europæisk Ungdoms arbejde og stilling. Jeg vil øge min indsigt og deltagelse indenfor Europæisk Ungdom, det er bl.a. derfor jeg vil være delegeret. Jeg har derudover læst på en fransk skole, og snakker både fransk og spansk flydende. Jeg ser dette som en stor fordel for det international samarbejde hvor sprogkundskaber kan give det sidste twist for at kunne skabe en aftale, og øge vores indflydelse.

Kongressen er meget vigtig for JEF-arbejdet og essentielt for Europæisk Ungdoms samarbejde med JEF. Det vil være vigtigt at få vores holdninger hørt, og dette kan kun opnås hvis vi stiller et stærkt og engageret hold. Jeg vil derfor gøre mit bedste både under forberedelsen og under kongressen for, at øge vores international indflydelse.

Det vil være første gang, at jeg deltager i JEF Europe´s kongresser. Med min erfaring i resolutionsskrivning fra Vienna´s International Model United Nations, og mine sprogkundskaber mener jeg, at jeg kan give en ekstra twist til den danske hold, og bidrage til det paneuropæisk samarbejde.

#5: Nikolaj Borreschmidt:

Mit navn er Nikolaj Borreschmidt, og jeg stiller op som én af Europæisk Ungdoms delegerede til JEF Europe’s kongres til efteråret. Som mange nok ved har jeg været både næst- og landsformand, og har derigennem fået enormt stor indsigt i både Europæisk Ungdom og JEF Europe som organisationer. Jeg har de seneste par år deltaget i en lang række internationale arrangementer, og havde desuden ansvaret for JEF Europe’s 40 års jubilæum og Federal Committee møde i København i efteråret 2012. I kraft at alt dette har jeg bygget et stort internationalt netværk inden for JEF, hvilket jeg mener udelukkende kan komme os til gode, hvis Europæisk Ungdom skal gøre sig forhåbninger om at ændre JEF’s politiske platform – og det skal vi!

Mange vil måske vide at jeg ikke altid er enig i JEF’s dispositioner; og netop derfor vil jeg gerne medvirke til at influere beslutningerne til efteråret. Med et stærkt samarbejde med vores norske, svenske og finske søsterorganisationer mener jeg, at vi har reel mulighed for at gøre netop det. Jeg håber derfor, at I vil stemme på mig som delegeret til JEF Europe’s Kongres 2013.