På denne side lægger vi alle de kandidaturer, som vi har modtaget. Læs mere om det landsmødet d. 22. februar her.

Kandidaturer til landsbestyrelsesposter

Kandidaturer til: Landsformand

#1: Stanislav Stanchev

3f91dbcMit navn er Stanislav, jeg er 22 år gammel, og jeg stiller op til posten som Landsformand i Europæisk Ungdom Danmark. Jeg læser Statskundskab på 6. semester, og jeg har været aktivt medlem i Europæisk Ungdom siden det første medlemsmøde, jeg deltog i, tilbage i september 2011. I august 2013 blev jeg valgt som organisationens landsformand, og det har været en stor fornøjelse at stå i spidsen for Europæisk Ungdom i de forgangne måneder. 2014 bliver et utroligt vigtigt år for den danske europapolitiske debat, og jeg stiller derfor igen op som formand.

Europæisk Ungdom har en vigtig rolle at spille op til Europa-Parlamentsvalget d. 25. maj samt i debatten og folkeafstemningen om den fælleseuropæiske patentdomstol. Vi har arbejdet ihærdigt på at stable en spændende EP-valgkampagne på benene, og det er vores ansvar at løfte interessen og valgdeltagelsen blandt unge. Vi skal medvirke med en kombineret og intensiv indsats, som bygger på både oplysning og opmærksomhed. Vi skal ikke nedprioritere vores faglige element, men vi skal heller ikke være bange for at lave “pinlige” ting i gadebilledet. Vi skal ramme bredere end vores sædvanlige segment. Vi skal turde mere og vi skal turde tænke ud af boksen og forlade vores “comfort zone” en gang imellem. Vi skal fange blikket for derefter at kunne forklare, oplyse og diskutere EU med andre unge.

Endelig vil jeg understrege, at hvis jeg bliver genvalgt som formand, så vil jeg fortsætte arbejdet med at styrke Europæisk Ungdom på alle fronter – organisatorisk, internationalt og ikke mindst politisk. Vores deltagelse i den offentlige debat er blevet forøget, men det kan blive endnu bedre. For derved kan vi både være med til at kvalificere den europapolitiske debat (og det har den ofte brug for), men også til at øge kendskabet til Europæisk Ungdom og vores organisations profil. Det vil jeg arbejdet helhjertet på, hvis I giver mig muligheden for det endnu en gang. 2014 bliver et vildt spændende år for Europa – jeg glæder mig til at opleve det med jer alle!

Kandidaturer til: Politisk Næstformand

#1: Peter Parbo

parbo

Mit navn er Peter Parbo, jeg er 26 år gammel, og jeg er Europæisk Ungdom Danmarks nuværende politiske næstformand. Jeg har været medlem siden oktober 2012, og politisk næstformand i rundt et år. Jeg er lige på nippet til at skulle aflevere mit speciale i komparativ europæisk udenrigspolitik før og efter Lissabontraktaten.

Selvom jeg har travlt med specialet, og selvom jeg snart begynder livet efter studietiden, har jeg gigantisk interesse i at fastholde mit hverv som politisk næstformand i Europæisk Ungdom. De næste tre måneder op til Europaparlamentsvalget bliver afgørende for Europas fremtid. Bliver EU den store samordnende organisation, som forbrødrer de europæiske nationer i endnu tættere samarbejde, eller bliver Europa et kontinent af nationer, som forsøger at arbejde mere egenhændigt. Det er, groft sagt, hvad vi vil få illustreret af valget til Europaparlamentet d. 25. maj, og derfor er det uhørt vigtigt, at vi som organisation er med til at opfordre befolkningen, ung som gammel, til at stemme, samtidig med at vi oplyser om hvilke konsekvenser, deres valg kan få.

Det skal gøres ved at øge vores synlighed i den offentlige debat. Flere læserbreve i aviserne og flere oplysningsarrangementer skal være med til at opfylde den målsætning.

Derfor vil det være mig en stor ære at blive genvalgt til posten som politisk næstformand i Europæisk Ungdom, så jeg i fællesskab med alle andre engagerede medlemmer kan være med til det store og vigtige arbejde, som ligger foran os op til Europaparlamentsvalget.

Kandidaturer til: Organisatorisk Næstformand

#1: Kevin Broby Kristiansen

Kevin BMit navn er Kevin, jeg er 21 år og stiller op som organisatorisk næstformand i Europæisk Ungdom Danmark.

Jeg studerer til dagligt statskundskab på 6. Semester på SDU campus Odense og har været aktivt medlem af Europæisk Ungdom i flere år. Jeg har været lokalforeningsformand i 2 år for Fyn/Syddanmark og er netop blevet genvalgt til posten for tredje gang i træk den 07/01-2014.

Rikke Johan har i flere år gjort et glimrende stykke arbejde og jeg har ved flere lejligheder haft fornøjelsen af at sparre med hende, både i landsbestyrelsen samt på tomandshånd. Derfor har jeg fået indsigt i hvor essentiel en del af landsforeningen det er, at have en organisatorisk næstformand der er i stand til at kommunikere på en konstruktiv måde med de forskellige lokalforeninger.

2014 bliver, som de fleste af jer nok ved, et vigtigt år for vores forening og jeg påtager mig derfor gerne ansvaret som organisatorisk næstformand, for at sikre at vi kommer godt igennem det.

Jeg har brugt de sidste år på at opbygge en solid og sund forening i region Syddanmark, som nu trives i bedste velgående og jeg er ved samme lejlighed blevet velsignet med en bestyrelse, der kan klare de fleste af de opgaver der kræves. Derfor mener jeg at jeg både kan være med til at samle trådene for lokalforeningen, samtidig med at jeg samler foreningen på landsplan. Mine erfaringer som lokalforeningsformand vil uden tvivl være med til at hjælpe mig til udførelsen af organisatoriske opgaver, da jeg som sagt på førstehånd har haft fornøjelsen af at samarbejde med den tidligere organisatoriske næstformand. Derfor vil mine erfaringer blot være en styrke.

Det kræver selvfølgelig at jeg er i stand til at skelne de to opgaver fra hinanden, hvad jeg personligt ikke mener bliver et problem. Der bliver ingen favorisering af min lokalforening, blot en mand med ”lokalforeningserfaring” på landsplan.

Med en fod i begge lejre vil jeg være i stand til at få enderne til at mødes og om muligt sørge for et bedre og mere integreret samarbejde lokalforeningerne imellem. Det sidste må siges at være en af målene for mit kandidatur.

Først og fremmest skal vi igennem EP-kampagnen og patentdomstolsafstemningen med succes, derudover vil jeg arbejde for at styrke samarbejdet internt foreningerne imellem.

Jeg ser frem til at tage udfordringerne op og glæder mig ved muligheden for at komme til at samarbejde endnu tættere med vores landsbestyrelse.

Kandidaturer til: International Sekretær

#1: Martin Mardorf

3139e47

Mit navn er Martin Mardorf, 22 år, og jeg stiller op til posten som International Sekretær i Europæisk Ungdom Danmark. Jeg læser Statskundskab på 6 semester på Københavns Universitet og har været aktiv i Europæisk Ungdom i snart to år. I august 2013 blev jeg valgt som International Sekretær og har siden nydt de udfordringer og opgaver, der er fulgt med posten.

 

Tidligere på mit studie har jeg været engageret i foreningen International Debat, mens jeg til dagligt arbejder i Uddannelses- og Forskningsministeriet i deres Eurocenter (EU politisk kontor pr.1 april), hvor man færdes i et internationalt miljø med jævnlig kontakt til Bruxelles. Her har jeg i en periode siddet som midlertidigt nationalt kontaktpunkt på Informations- og kommunikationsteknologi-området med arbejdsopgaver, der bl.a. dækker rådgivning af danske forskere, små og mellemstore virksomheder og brancheorganisationer mv. i forhold til at søge forskningsmidler af EU. Dette har lært mig om den generelle kommunikation, herunder ved kontakt med EU-Kommissionen og andre institutioner i Bruxelles.

I det forgangne halvår som International Sekretær har jeg bl.a. stået som hovedarrangør af vores studietur til Bruxelles, der forløb med stor succes, samt haft løbende kontakt med vores paneuropæiske ungdomsorganisation JEF Europe. Dette inkluderer blandt andet deltagelse i JEF’s ”European Congress” i november 2013 som én af fem delegerede fra Europæisk Ungdom, hvor vi præsenterede resolutionen ”Europe Undivided”. Denne resolution skal diskuteres, og forhåbentligt vedtages, på det førstkommende Federal Committee møde i Cambridge i marts, hvor jeg skal deltage som den danske delegerede.

Desuden skal jeg repræsentere Europæisk Ungdom i forberedelserne til ”Model European Union Albania 2014” i Tirana, der kommer til at løbe af stablen i maj samt deltage i en konference med vores nordiske søsterorganisationer med fokus på erfaringsudveksling og videndeling af organisatoriske praksisser.

Med disse ting in mente, tror jeg på fortsat at ville kunne gøre en indsat som international sekretær i Europæisk Ungdom, hvor jeg vil arbejde engageret og aktivt, hvilket der i høj grad er brug for med det kommende Europaparlamentsvalg og patentdomstolsafstemningen. Her vil samarbejde på europæisk plan være helt centralt for, at vi kan få kommunikeret det rigtige budskab videre til befolkningen.

Kandidaturer til: Menigt Landsbestyrelsesmedlem

#1: Adi Bjelosevic

AdiJeg hedder Adi Bjelosevic, og kommer fra Bosnien og Hercegovina af, har boet i Danmark siden 92 og dansk statsborger og læser pt. til BA i International Virksomhedskommunikation – Engelsk og Europæiske studier (mangler kun en eksamen tilbage – har allerede bestået mit BA projekt) og regner med at enten at læse en kandidat i internationale eller europæiske studier efter sommeren.

Jeg har altid interesseret mig for internationalt(specielt europæisk) politik og vil gerne være med til at oplyse danskerne EU og at fokusere på de gode ting EU gør, siden vi har alt for mange smædekampagner og mere eller mindre kun dårlig omtale i medierne om EU, det vil jeg være med til at ændre på sammen med andre medlemmer i Europæisk Ungdom.

Jeg har været ansat hos Udenrigsministeriet under det danske EU-formandskab og var ansvarlig for en EU-ministerdelegation, og så hvordan det hele fungerede på allernærmeste hånd – og det er IKKE kun dyre middage og dyre biler det hele handler om som jo nogle prøver at få det til at se ud som, men i stedet for konstruktive samtaler og konstruktive resultater der kommer ud fra disse møder.

#2: Junior Sikabwe

Junior Sikabwe

Jeg stiller op til bestyrelsen for EUD, fordi jeg vil gerne engageret mig lidt mere som aktiv medlem, været med til gør det spændende og sjovere at være Europæisk- Ungdoms medlem og fordi jeg mener, at jeg besidder de kvalifikationer, der skal til for at kunne gøre det. Jeg har i en år række siddet i bestyrelser samt forretningsudvalg i forskellige politisk foreninger, de erfaringer vil jeg gerne bruge i Europæisk Ungdom.

Det jeg vil med bestyrelsen:

Som en del af bestyrelsen vil jeg arbejde for at man i højere grad opleve et fællesskab, hvor vi mødes fordi debatter, projekter, workshops, venskaber samt hygge er omdrejningspunkterne. Jeg vil også gøre en indsats for, at ud af huset aktiviteter (fx ambassade besøge) bliver fast punkt i kalenderen. Om mig:

Jeg studerer erhvervsjura, arbejde på den Franske Ambassade , og er formand for Youth Future Think-tank, en europæisk tænketank der arbejde med at finde løsninger til ungsomsarbejdsløshed i EU landene. Er fra Frankrig og men er opvokset rundt omkring i verden, og har fast adressen i Danmark siden 2011. Jeg har i nogle år nu, været aktiv i forskellige politisk og tværpolitisk organisation både i Danmark og Udlandet, i blandt andet JEF France, Radikal Ungdom, Det Udenrigspolitisk Selskab (DUS30), BETA e.V- Bringing European Together Association, ALDE ( hvor jeg har associate membership), IFLRY -International Federation of Youth Liberal osv.

Med ønsket om valg De bedste hilsner, Junior Sikabwe