07
FEB
2015

Kandidaturer til Landsmødet 2015

Posted By :
Comments : 1

Til det kommende landsmøde d. 28. februar skal Europæisk Ungdom vælge en ny landsbestyrelse. Derudover skal vi vælge de 5 delegerede, som skal repræsentere EUD ved den kommende JEF-Kongress.

Nedenfor kan du læse de indsendte kandidaturer, og vi sørger for at opdatere siden løbende. For at opstille skal kandidatur indsendes til henrik@euro.dk

Vi glæder os til et spændende landsmøde og et spændende efterår!

 

Kandidaturer til Landsformand

#1: Henrik Magnusson

Mit navn er Henrik, jeg er 25 år gammel, og stiller op til posten som landsformand i Europæisk Ungdom Danmark. Jeg studerer Statskundskab på 4. semester, og har været engageret i Europæisk Ungdom siden jeg startede på studiet. Allerede efter studieturen til Bruxelles i efteråret 2013, tog jeg del i EP-valgkampagnen, og blev valgt ind som suppleant til landsbestyrelsen, hvor jeg har haft en aktiv og central rolle i det forgangne forår og efterår, og blev valgt som landsformand siden det ekstraordinære landsmøde.

Europæisk Ungdom står foran nogle store udfordringer det kommende år, og det var naturligvis ærgeligt at Stanislav er nød til at forlade formandskabet, men det var med store forventninger at jeg stillede op til landsformandsposten. Jeg har allerede igangsat flere initiativer, der skal nå de mål, vi har sat for foreningen det kommende år. Europæisk Ungdom møder en tid, hvor vi kommer til at gå igennem nogle forandringer, men også hvor vi vil kunne bygge videre på det, vi allerede har.

I de sidste par år, har der ikke været tilstrækkelige aktiviteter, til at kunne modtage den økonomiske støtte, som er uhyre vigtig for foreningens liv. Der har heller ikke været en betydelig vækst i medlemstallet, og generelt virker det som om, der er brug for mere energi i flere dele af organisationen. Det er her mit primære fokus kommer til at ligge. For at skabe flere aktiviteter, handler det særligt om to ting. For det første er det vigtigt, at alle føler tilstrækkeligt ejerskab i foreningen til at være med, og for det andet skal vi blive bedre til at udnytte de muligheder vi har for at skabe aktiviteter. Med min nuværende post i Europabevægelsens sekretariat, er jeg sikker på, vi kan opnå et stærkt samarbejde, hvilket vil kunne styrke foreningen i den sidste ende.

Vi skal definere os selv på vores politiske linje, så vi både kan påvirke den politiske debat og fremme værdierne om et forenet Europa, og så den enkelte kan føle sig velkommen og som en del af et større fællesskab. Vi er nød til at skabe en foreningskultur, hvor alle er med. Det er ikke kun bestyrelsen, som sætter rammerne for foreningen, men alle medlemmers engagement der skaber liv og former os. Hvis jeg bliver valgt som formand, vil jeg særligt styrke Europæisk Ungdom politisk og kulturelt. Da vi også har en international profil med stort potentiale, vil jeg også søge at udnytte denne mere. Alt i alt vil jeg bygge videre på de styrker vi allerede har, og føre energi til de områder der hænger.

Kandidaturer til Politisk Næstformand

#1: Rasmus Hald

Mit navn er Rasmus Hald Philipsen, og jeg stiller op til posten som politisk næstformand i Europæisk Ungdom Danmark. Jeg er 23 år gammel og læser statskundskab ved Københavns Universitet på 5. semester.

Allerede på studiets første semester meldte jeg mig ind i EUD, og har siden da deltaget i en række forskellige arrangementer, eksempelvis studieture til Bruxelles og forskellige medlemsmøder. Da jeg efterhånden har været til en del arrangementer vil jeg gerne give lidt igen.

Siden grundskolen har jeg interesseret mig for EU, og i den forbindelse har jeg deltaget i en del forskellige arrangementer. Hvis jeg bliver valgt som politisk næstformand forestiller jeg mig at jeg vil kunne bidrage ikke blot med at håndtere forefaldende arbejde, men også med at hjælpe til at afholde flere arrangementer, og på den måde gøre mere opmærksom på foreningen.

Jeg håber at få chancen for at bidrage til foreningen.

Kandidaturer til Organisatorisk Næstformand

#1: Tom Weinreich

Mit navn er Tom Weinreich, jeg er 19 år og til daglig nyder jeg mit sabbatår.

Der er ingen tvivl om, at Europæisk Ungdom Danmark gennemgår en rivende udvikling for tiden. Det er en udvikling som jeg har været én af arkitekterne bag, og det er samtidig en udvikling, jeg rigtigt gerne vil følge til dørs med posten som organisatorisk næstformand.

For mig at se bevæger Europæisk Ungdom sig pt. i den helt rigtige retning. En retning, hvor vi i højere grad end før diskuterer politik, har holdninger og blander os i debatten. Vi står i en situation, hvor der er et kolossalt behov for at unge mennesker går aktivt ind i debatten om hvad EU skal være. Der har vi en afgørende roll at spille. Vi skal vise, hvordan det er muligt at forandre EU hvis man bare – ligesom os der sidder her – går ind i debatten og tør møde folk som er uenige med os, som vil debattere og tror at svaret er at Danmark skal lukke sig om sig selv.

For at spille denne med udadvendte og progressive rolle, kræver det dog, at vi internt skaber en organisation, hvor alle kan være med og komme til orde. I kraft af at jeg er yngre end de fleste, har jeg et særligt fokus på at være inkluderende og fordi jeg er en af de mere venstreorienterede i foreningen er det en mærkesag for mig, at vi har plads til forskellige meninger men stadig kan have et konstruktivt fællesskab.

Selvom jeg er ung, er jeg på ingen måde uerfaren: Jeg har været politisk aktiv siden jeg var 15 år gammel, og har organiseret alt fra et elevråd på 20 mennesker til at sidde i bestyrelsen for Danske gymnasieelevers sammenslutning der repræsenterer 87.000 gymnasieelever. Særligt min erfaring med tværpolitiske organisationer ser jeg som en stor styrke i arbejdet med Europæisk Ungdom, idet vi jo netop også skal kunne rumme alle.

Jeg håber, I vil give mig jeres stemme, og at vi sammen kan være med til at skabe et stærkt Europæisk Ungdom med plads til alle.

Kandidaturer til International Sekretær

#1: Deniz Yurdakul
Mit navn er Deniz Yurdakul, jeg er 26 år gammel og læser statskundskab på Københavns Universitet på 4. semester. Jeg har været medlem af Europæisk Ungdom i et år, og har været International Sekretær siden november 2014. I forbindelse med mit medlemskab i foreningen har jeg deltaget i studieturen til Bruxelles i maj måned og til Model European Union Albania, hvor jeg havde rollen som minister for Storbritannien. Ved siden af studiet arbejder jeg som studentermedhjælper på Center for Europæisk Politik.
Ud over at EU er mit primære faglige interessefelt, stiller jeg op til bestyrelsen fordi jeg ønsker at bidrage til, at skabe noget mere dynamik i Europæisk Ungdom. Det er mit indtryk, at mange unge interesserer sig for EU, men finder området komplekst og svært tilgængeligt. Her tror jeg, at foreningen kan gøre mere for at stimulere EU-interessen hos de unge.
Europæisk Ungdom er en vigtig forening, som kan bidrage til, at unge får et mere nuanceret billede af EU, end hvad der portrætteres i medierne. En af måderne denne nuancering kan opnås på, er via et styrket samarbejde med andre europæiske organisationer. Når vi som danskere får et indblik i andre europæeres hverdag, styrkes og udvides vores perspektiv på det europæisk samarbejde. Jeg vil derfor arbejde på, at skabe forøget samarbejde med vores europæiske søsterforeninger, og sende flere medlemmer afsted til internationale arrangementer og simulationer.
Foreningen er i øjeblikket igang med, at skabe et forstærket samarbejde med JEF Schleswig-Holstein, i hvilken forbindelse der blandt andet vil være mulighed for, at deltage i et sommerarrangement i slutningen af juli måned. Jeg vil arbejde på, at skabe flere typer af denne form for internationalt samarbejde, samt engagere så mange medlemmer som muligt i denne sammenhæng.

Kandidaturer til Landskasserer

#1: Filip Brodthagen

Mit navn er Filip Brodthagen, og jeg genopstiller til posten som landskasserer i Europæisk Ungdom. Jeg er 23 år gammel og læser statskundskab på 8. semester. Jeg har i de sidste fire måneder været foreningens landskasserer, hvilket også har betydet, at jeg i denne tid har været med i bestyrelsen. Jeg har i denne forbindelse stået for udarbejdelsen af foreningens regnskab og bogføring. Desuden arbejder jeg for, at Europæisk Ungdom i 2015 vil leve op til kravene fra Dansk Ungdoms Fællesråd, således at EUD igen kan medtage støtte herfra, hvilket er hårdt tiltrængt for foreningens økonomi. Det er særligt disse funktioner, jeg fortsat ønsker at varetage i EUD’s bestyrelse. Igennem hele mit bachelorforløb har min interesse for EU kommet til udtryk, hvor jeg har oparbejdet en solid viden om EU’s virke og aspekter. Denne interesse og viden har jeg videreført i mit virke i Europæisk Ungdom såvel som mit studiejob i EU-politisk kontor i Uddannelses- og Forskningsministeriet. I sidstnævnte har jeg fået indsigt i den danske interessevaretagelse på forsknings- og innovationsområdet, samt hvordan rådgivningen af danske forskere og virksomheder forløber i forbindelse med ansøgningen af støttemidler fra EU.

Min motivation for at stille op til bestyrelsen er simpel: Jeg ønsker at sikre foreningens fremtid. Årsagen er, at Europæisk Ungdom ifølge mig er vigtig for den danske europapolitiske debat. Men for at sikre denne rolle er det essentielt, at foreningen har et fornuftigt udgangspunkt på det administrative og økonomiske plan. Det udgangspunkt vil jeg kæmpe for, såfremt jeg får jeres tillid.

Kandidaturer til Menigt Landsbestyrelsesmedlem

#1: Sabrina Lykke Paaske

Mit navn er Sabrina Lykke Paaske, jeg er 24 år og studerer kommunikation på kandidaten, men er pt. i praktik hos DR Medier – strategi og projekt. På trods af, at jeg ikke har en uddannelse, hvor EU har været i fokus, så har jeg altid interesseret mig for både politisk kommunikation og sociale medier, hvilket har været min styrke de sidste måneder som suppleant i bestyrelsen. Jeg stiller op, fordi jeg har en vision om, at vi i løbet af det næste år kan formå at styrke organisationen eksterns såvel som internt. Og det vil jeg gerne være med til at føre ud i livet. Det er netop her jeg mener, at kommunikation og strategi spiller en væsentlig rolle. Så i løbet af det næste år vil jeg først og fremmest være med til at sikre, at vi igen bliver berettiget til DUF-støtte, får lavet en kommunikationsstrategi med fokus på organisationens kultur og hvervning af nye medlemmer, får skabt et større sammenhold på tværs af lokalforeningerne, samt får skabt fokus på Europæisk Ungdom i debatten. Jeg mener at vi i løbet af et år sagtens vil være i stand til at kunne nå disse mål og på den måde få ført organisationen i en positiv retning, hvor vi får skabt flere ressourcer og aktivitet.

#2: Uriah Oschlag-Michael

Uriah-231x300

Kære landsmødedeltagere.

Først og fremmest sender jeg jer alle en stor tak for jeres deltagelse. Mit navn er Uriah Oschlag-Michael, og jeg har siden en gang i 2014 haft min daglige færden her i organisationen. Til dagligt er jeg en 17-årig elev på Københavns åbne Gymnasium. Og så er jeg i øvrigt det man i daglig tale vil kalde jubeleuropæer.

Lad mig sige det ligeud: 2015 byder på store udfordringer. Det skal ikke være en hemmelighed at vores økonomiske situation nærmer sig det kritiske. Min absolutte prioritet som bestyrelsesmedlem vil selvfølgelig være at sikre os den DUF-støtte som er et hundrede procent nødvendig for at frigøre vores sande potentiale.

Jeg tilbyder ikke en løsning. Det kan jeg ikke. Men det kan vi. Hvis vi i fællesskab smøger ærmerne op og drager tilbage fra landsmødet med gåpåmod og ønsket om at få kickstartet alle aspekter af organisationen, er vi allerede godt på vej. I kan stole på at jeg står klar til at tage min del af læsset, også når modgangen melder sig.

Europæisk Ungdom handler om mange ting. Særligt i disse tider hvor euroskepticismens mørke skyer trækker sammen over vores alles Europa har vi et ansvar for at være et samlingssted for de som vil Europa. Vi skal være stedet hvor den sunde og nødvendige EU-debat kan trives og udvikles. I det kommende foreningsår har jeg en vision om at se os på landets avisforsider og i debatten generelt i langt højere grad end det er tilfældet i dag. Både når det gælder at komme med klare politiske udmeldinger baseret på vores principprogram og vores politiske program, men også i forhold til at skabe de nødvendige strukturer, der vil gøre det nemmere for vores medlemmer at blande sig i debatten. Jeg ser vores medlemmers stemme som en af vores organisations største aktiver. Det kræver engagerede medlemmer, og en dedikeret bestyrelse. Jeg kan med hånden på hjertet forsikre jer alle om min dedikation og engagement i denne organisation.

Jeg har siden sidste landmøde været en del af det effektive maskineri, der i daglig tale kaldes bestyrelsen. Som menigt bestyrelsesmedlem har jeg opnået en god forståelse for hvordan de mange aspekter af bestyrelsesarbejdet foregår. Jeg føler at det er gennem netop bestyrelsesarbejdet at jeg kan give mest af mig selv til organisationen. Det er med dette i baghovedet, at jeg genopstiller.

De bedste hilsner fra Budapest, Uriah

#3: Caroline Bertram

Mit navn er Caroline Bertram, og jeg stiller op til posten som menigt bestyrelsesmedlem i Europæisk Ungdom. Til dagligt har jeg mit virke på Københavns Universitet, hvor jeg læser statskundskab på 2. semester. På trods af at jeg endnu kun er på 1. år er international samt europæisk politik dog ikke et nyt felt for mig. Jeg brugte således sidste sommer på at studere i Cambridge, USA, hvor jeg læste international politik med særligt fokus på europæiske relationer og derigennem NGOer, små som stores, virke og indflydelsesmuligheder –  og jeg håber, at kunne bidrage med min viden herigennem til at styrke EUD som organisation.

Jeg har været medlem af Europæisk Ungdom siden påbegyndelsen af mit studie. Jeg deltog ligeledes i EUDs studietur i november til Bruxelles, hvilket var en fantastisk oplevelse som særligt gav mig lysten til at engagere mig i organisation med dets åbne, imødekommende og samfundsinteresserede medlemmer.

Som medlem af bestyrelsen vil jeg kæmpe for, at vi som organisation opnår mere bevågenhed i de danske medierne og i højere grad får en aktiv rolle at spille i den politiske debat – både gennem oplysnings- som politisk arbejde.  Jeg er fortaler for at EUD får en stærk politisk profil, men mener dog ikke blot at dette bør ske i kraft af et føderalistisk principprogram, men at vore holdninger derimod i langt højere grad bør afspejles gennem politiske aktiviteter såsom den netop opstartede retsforbeholdskampagne.

Ydermere mener jeg ikke at oplysningsarbejde bør fralægges organisationen– men derimod stadig bør prioriteres. Jeg har for nylig meldt mig ind i vores søsterorganisation, Europa Bevægelsen, for sammen med andre engagerede medlemmer at tage del i formidlingen af EU til de ældste klasser på folke- og efterskole. Dette har jeg gjort, da jeg mener, at en grundlæggende forståelse af EU er fundamental for at borgere ikke lader sig forblænde af de EU kritiske politikere og til tider medier, der ofte fremstiller et stærk forenklet og ensidigt  billede af det europæiske samarbejde.

Sidst men ikke mindst mener jeg, at vi i højere grad må bruge ressourcer på at styrke vores forhold til vore transnationale søskendeorganisationer. I Danmark er vi blot én stemme ud af mange, men med en stærkere international profil gennem en styrkelse af vores netværk, vil vi kunne opnå langt større talerum og derigennem politisk indflydelse.

Jeg tror på det europæiske projekt. Og jeg er sikker på at EUD gennem en kombination af mere politisk kampagne – samt oplysningsarbejde og et styrket samarbejde med de europæiske søskendeorganisationer, vil kunne være med til at vende danskernes skepticisme. Jeg ønsker et

aktivt, oplysende og progressivt EUD, og jeg håber, at jeg med Jeres stemme vil få muligheden for at arbejde mod disse mål.

#4: Clara Lambert

Jeg hedder Clara Lambert, og jeg stiller op som menigt medlem af bestyrelsen i Europæisk Ungdom. Jeg er 21 år og læser statskundskab på sjette semester. Siden jeg blev medlem af EUD sidste sommer, har jeg i stigende grad engageret mig i og bidraget til foreningens arbejde – fra EUKs lokale arrangementer til studieturen til Bruxelles, og senest som en del af task force til retsforbeholdskampagnen, som vi søsætter senere på året.

Manglende interesse for og debat om europæisk politik er i min optik to centrale udfordringer for EU. For mig varetager EUD derfor en vigtig politisk funktion, men repræsenterer også – og ikke mindst – en kilde til lærerige oplevelser og fantastiske bekendtskaber. Dette semester har jeg tiden, engagementet og lysten til at tage endnu mere ansvar for, at alt dette også gør sig gældende i fremtiden. Det er en målsætning med mange facetter. Tilkomst af nye medlemmer, aktive lokalforeninger og en endnu mere synlig tilstedeværelse i den europapolitiske debat, for blot at nævne nogle få. Derudover er det afgørende, at foreningen i 2015 kvalificerer til Dansk Ungdoms Fællesråds økonomiske støtte, der vil udvide foreningens manøvrerum betragteligt. Jeg håber derfor, at jeg kan følge op på sidste landsmødes enorme succes, hvor jeg blev valgt som ’revisorsuppleant nummer to’, med en plads i bestyrelsen.

Kandidaturer til Bestyrelsessuppleant

#1: Anne Sofie Tranberg

Mit navn er Anne Sofie Tranberg, jeg er 19 år gammel og til daglig går jeg i IB1 på Hasseris Gymnasium i Aalborg. Jeg har siddet som formand for Europæisk Ungdom Nord det sidste år, men har nu givet det videre til andre stærke kræfter. Derudover har jeg siddet i bestyrelsen, hvor vi har igangsat sindssygt mange spændende initiativer, blandt andet skrivning af det nye principprogram. Selvom jeg ikke har tiden til at lægge alle kræfter i Europæisk Ungdom, vil jeg fortsat gerne tage del i den fantastiske proces, vi har startet, og derfor stiller jeg op til bestyrelsessuppleant.

Med håb om valg,
Anne Sofie Tranberg
Om forfatteren