På denne side lægger vi alle de kandidaturer, som vi har modtaget. Læs mere om det landsmødet d. 15. november her. Siden bliver opdateret løbende som vi får flere kandidaturer tilsendt. Skriv til stanislav@euro.dk hvis du vil stille op.

Kandidaturer til landsbestyrelsesposter

Kandidaturer til: Landsformand

#1: Henrik Magnusson

HenrikMit navn er Henrik, jeg er 25 år gammel, og stiller op til posten som landsformand i Europæisk Ungdom Danmark. Jeg studerer Statskundskab på 2. år, og har været engageret i Europæisk Ungdom siden jeg startede på studiet.

Allerede efter studieturen til Bruxelles i efteråret 2013, tog jeg del i EP-valgkampagnen og blev valgt ind som suppleant til landsbestyrelsen, hvor jeg har haft en aktiv og central rolle i det forgangne år. Europæisk Ungdom står foran nogle store udfordringer det kommende år, og det er sørgeligt at Stanislav er nød til at forlade formandskabet, men det er med store forventninger at jeg stiller op til formandsposten.

Europæisk Ungdom møder en tid, hvor vi kommer til at gå igennem nogle forandringer, men også hvor vi vil kunne bygge videre på det, vi allerede har. I de sidste par år, har der ikke været tilstrækkelige aktiviteter, til at kunne modtage den økonomiske støtte, som er uhyre vigtig for foreningens liv. Der har heller ikke været en betydelig vækst i medlemstallet, og generelt virker det som om, der er brug for mere energi i flere dele af organisationen.

Det er her mit primære fokus kommer til at ligge. For at skabe flere aktiviteter, handler det særligt om to ting. For det første er det vigtigt, at alle føler tilstrækkeligt ejerskab i foreningen til at være med, og for det andet skal vi blive bedre til at udnytte de muligheder vi har for at skabe aktiviteter. Vi skal definere os selv på vores politiske linje, så vi både kan påvirke den politiske debat og fremme værdierne om et forenet Europa, og så den enkelte kan føle sig velkommen og som en del af et større fællesskab. Vi er nød til at skabe en foreningskultur, hvor alle er med. Det er ikke kun bestyrelsen, som sætter rammerne for foreningen, men alle medlemmers engagement der skaber liv og former os.

Hvis jeg bliver valgt som formand, vil jeg særligt styrke Europæisk Ungdom politisk og kulturelt. Da vi også har en international profil med stort potentiale, vil jeg også søge at udnytte denne mere. Alt i alt vil jeg bygge videre på de styrker vi allerede har, og føre energi til de områder der hænger.

Kandidaturer til: Politisk Næstformand

#1: Kevin Broby Kristiansen

Kevin BMit navn er Kevin Broby Kristiansen, jeg er 22 år og studerer pt. statskundskab på kandidaten på Syddansk Universitet Odense.

Jeg har været medlem af organisationen i ca. 3 år., hvor jeg har været lokalformand for Europæisk Ungdom Syddanmark og siden sidste landsmøde har jeg også fungeret som organisatorisk næstformand for EUD.

Jeg har hele tiden været interesseret i europæisk politik og elsker at debattere, hvilket specielt gik op for mig i løbet af EP-valget, der med sit resultat klargjorde, at vi har en stor kamp foran os.

Jeg ønsker at deltage i denne politiske kamp, hvorfor jeg trækker mig som organisatorisk næstformand, for at stille op som politisk næstformand.

Jeg har god erfaring ift. de praktiske opgaver, såsom at debattere, holde oplæg og skrive læserbreve Etc..

Jeg vil gerne tilføje, at det er min hensigt, såfremt jeg bliver valgt, at involvere os mere med vores europæiske partnere, i samarbejde med den internationale sekretær.

Jeg håber i alle vil komme og deltage, så vi kan få en god debat omkring vores fremtidige politiske program!

Kandidaturer til: Organisatorisk Næstformand

#1: Tom Weinreich

TomMit navn er Tom Weinreich, jeg er 19 år og til daglig nyder jeg mit sabbatår.

Der er ingen tvivl om, at Europæisk Ungdom Danmark gennemgår en rivende udvikling for tiden. Det er en udvikling som jeg har været én af arkitekterne bag, og det er samtidig en udvikling, jeg rigtigt gerne vil følge til dørs med posten som organisatorisk næstformand.

For mig at se bevæger Europæisk Ungdom sig pt. i den helt rigtige retning. En retning, hvor vi i højere grad end før diskuterer politik, har holdninger og blander os i debatten. Vi står i en situation, hvor der er et kolossalt behov for at unge mennesker går aktivt ind i debatten om hvad EU skal være. Der har vi en afgørende roll at spille. Vi skal vise, hvordan det er muligt at forandre EU hvis man bare – ligesom os der sidder her – går ind i debatten og tør møde folk som er uenige med os, som vil debattere og tror at svaret er at Danmark skal lukke sig om sig selv.

For at spille denne med udadvendte og progressive rolle, kræver det dog, at vi internt skaber en organisation, hvor alle kan være med og komme til orde. I kraft af at jeg er yngre end de fleste, har jeg et særligt fokus på at være inkluderende og fordi jeg er en af de mere venstreorienterede i foreningen er det en mærkesag for mig, at vi har plads til forskellige meninger men stadig kan have et konstruktivt fællesskab.

Selvom jeg er ung, er jeg på ingen måde uerfaren: Jeg har været politisk aktiv siden jeg var 15 år gammel, og har organiseret alt fra et elevråd på 20 mennesker til at sidde i bestyrelsen for Danske gymnasieelevers sammenslutning der repræsenterer 87.000 gymnasieelever. Særligt min erfaring med tværpolitiske organisationer ser jeg som en stor styrke i arbejdet med Europæisk Ungdom, idet vi jo netop også skal kunne rumme alle.

Jeg håber, I vil give mig jeres stemme, og at vi sammen kan være med til at skabe et stærkt Europæisk Ungdom med plads til alle.

Kandidaturer til: International Sekretær

#1: Deniz Yurdakul

Deniz stiller op som international sekretær som 1. prioritet og som menigt bestyrelsesmedlem som 2. prioritet

DenizMit navn er Deniz Yurdakul, jeg er 26 år gammel og læser statskundskab på Københavns Universitet på 3. semester. Jeg har været medlem af Europæisk Ungdom i snart ét år. I forbindelse med mit medlemskab i foreningen har jeg deltaget i studieturen til Bruxelles i maj måned og til Model European Union Albania, hvor jeg havde rollen som minister for Storbritannien. Ved siden af studiet arbejder jeg som studentermedhjælper på Center for Europæisk Politik.

Ud over at EU er mit primære faglige interessefelt, stiller jeg op til bestyrelsen fordi jeg ønsker bidrage til, at skabe noget mere dynamik i Europæisk Ungdom. Det er mit indtryk, at mange unge interesserer sig for EU, men finder området komplekst og svært tilgængeligt. Her tror jeg, at foreningen kan gøre mere for at stimulere EU-interessen hos de unge.

Europæisk Ungdom er en vigtig forening, som kan bidrage til, at unge får et mere nuanceret billede af EU, end hvad der portrætteres i medierne. En af måderne denne nuancering kan opnås på, er via et styrket samarbejde med andre europæiske organisationer. Når vi som danskere får et indblik i andre europæeres hverdag, styrkes og udvides vores perspektiv på det europæisk samarbejde. Jeg vil derfor arbejde på, at skabe forøget samarbejde med vores europæiske søsterforeninger, og sende flere medlemmer afsted til internationale arrangementer og simulationer.

#2: Junior Sikabwe

Junior stiller op som international sekretær som 1. prioritet og som menigt bestyrelsesmedlem som 2. prioritet

Photo2467Jeg har altid ønsket at tage ansvar for foreningens ve og vel og bidrage til at gøre Europæisk Ungdom endnu stærkere, og hvis der er et område hvor Europæisk Ungdom har stor potentielt , så er der ingen tvivl om at det er det international. Og det tror jeg at posten som international sekretær er det helt rigtige sted for mig at bidrage for at gøre EUD endnu stærkere.

Som det står nu har den International sekretær ansvar for kontakt til internationale samarbejdspartnere, deltagelse i JEF Federal Commitee møder, og koordinering af studietur til Bruxelles. Men jeg tror at posten som International sekretær kan jeg indebær mere end det. For eksempel:

  • Der er potentielt for mere samarbejde i JEF regi – tæt samarbejde med de andre JEF som tit arrangerer international seminar om forskellige emner/temaer hvor vi har mulighed for at være med arrangør.

  • Med Erasmus plus, er der mulighed for at søge tilskud til internationale mobilitets- eller samarbejdsprojekt. Here kan man fx søger om tilskud til at arrangere et ungdomsseminarer – et projekt der har formål er at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til en øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre, der er aktive inden for ungdomsområdet.

  • Vores studietur til Bruxelles er fedt, men man kan også undersøge mulighed for studietur i andre europæisk byer såsom Strasbourg hvor der er også meget at se (Europa-Parlamentet, Europarådet, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol)

Alt dette kan ikke står hos en person alene, derfor er der også behov for at involvere flere i vores international aktiviteter, bliver jeg valgt vil jeg opret en baggrundgruppen (udvalget) for international samarbejde under den international sekretær, hvor vores medlemmer der brænder for det international vil få mulighed for engagere sig.

Det lyder måske ambitiøs men det er det jeg føler mig klar til at påtage mig. Såfremt jeg vælges som international sekretær.

Hvem er jeg?

Mit navn er Junior Sikabwe, arbejde til daglig som konsulent for UBIFRANCE (den handelsafdeling af den franske ambassade), har været medlem af Europæisk Ungdom i lidt over 2 år og menigt medlem af landsbestyrelsen siden februar i år.

Jeg brænder for det international og har både stor netværk og erfaringer inden for dette, Jeg har været medlem af international udvalg i både RV, RU og Europabevægelsen, har været formand for en europæisk tænketank, har været medlem af European Youth Forum osv.

Jeg mener at min netværk rundt omkring i Europa og erfaring kan gavne Europæisk Ungdom og bidrager til at gøre os stærkere.

Det korte af det lange er, at jeg gerne vil været den ny Europæisk Ungdom International sekretær. Det håber jeg, I vil give mig en hånd med til.

Kandidaturer til: Menigt Landsbestyrelsesmedlem

#1: Filip Brodthagen

FilMit navn er Filip Brodthagen, og jeg stiller op til posten som menigt bestyrelsesmedlem i Europæisk Ungdom med henblik på at blive landskasser. Jeg er 23 år gammel og læser statskundskab på 7. semester. Jeg har i snart et år været landssekretær i Europæisk Ungdom. I forbindelse med varetagelsen af denne stilling har jeg fået mange gode minder og erfaringer. Jeg har haft ansvaret for driften af foreningen, herunder nyhedsbrevet og udarbejdelsen af den årlige DUF ansøgning. Dette har givet mig en værdifuld indsigt i foreningens daglige virke. Jeg mener således, det nu er på tide, at jeg fortsætter mit engagement i foreningen gennem en bestyrelsespost, hvor føromtalte erfaring vil komme til god brug.

Igennem hele mit bachelorforløb har min interesse for EU kommet til udtryk, hvor jeg har oparbejdet en solid viden om EU’s virke og aspekter. Denne interesse og viden har jeg videreført i Europæisk Ungdom i forbindelse med arrangeringen af den ene af sidste års studieture såvel som mit studiejob i EU-politisk kontor i Uddannelses- og Forskningsministeriet. I sidstnævnte har jeg fået indsigt i den danske interessevaretagelse på forsknings- og innovationsområdet, samt hvordan rådgivningen af danske forskere og virksomheder forløber i forbindelse med ansøgningen af støttemidler fra EU.

Min motivation for at stille op til bestyrelsen er simpel: Jeg ønsker at sikre foreningens fremtid. Årsagen er, at Europæisk Ungdom er en forening, jeg mener, er vigtig for den danske europapolitiske debat. Men for at sikre denne rolle er det essentielt, at foreningen har et fornuftigt udgangspunkt på det administrative og økonomiske plan. Det udgangspunkt vil jeg kæmpe for, såfremt jeg får jeres tillid ved en bestyrelsespost.

#2: Narcis George Matache

NarcisMit navn er Narcis George Matache, jeg er 24 ar gammel, og stiller op til posten som landbestyrelsemedlem i Europæisk Ungdom Danmark. Jeg studerer Marketing & Business på 3. År, og er engageret i Europæisk Ungdom Nordjylland.

This spring, I have experienced a rollercoaster of emotions, during the European Parliamentary elections. In the end, I was crying with one eye, and I was laughing with the other. The reason was that, even though as a campaign leader I have managed to bring out new voters and to win the elections, the map of Denmark (especially the North) was still feverishly yellow. I was surprised to see how many Euro skeptics are living in this country, and I understood then that only if we do something on a national-scale we can change the results of future elections.

JEF Denmark is the only bastion of hope for the young pro-Europeans, and it has in its power the ability to help the Europe-oriented citizens to withstand the rise of nationalism and to bring on the country map, color tones of red, blue or green.

However, besides our existential battle with the extremist movements aimed at dismantling the European Union, we also have a political role to push for a more integrated European Union. It is clear for every citizen of the union that we are in a middle of an identity crisis. Nobody in Bruxelles, can tell us what exactly the European Union is, and what are its final borders. This is hurting all of us, as progress is slashed, and we, the youth are paying the price.

We need to lobby for a clear identity of our beloved European Union, where a definition of an end-state is included with clear final shape of borders. In this way, we can get closer to our aim, as Young European Federalists, for a United Europe.

I know that I have been mainly political until here. I needed to make clear the key to our existence and the key for our progress as an organization. There is a lot of young people, which are waiting our signal to form a United Front of pro-Europeans in order to achieve our aims for a more European Denmark.

As a board member, I will personally get involved to help every section in the country, to increase its member base and find activists willing to spend time on our projects. I have a natural ability, at finding people and convincing them to join in all sort of start-ups.

I will use my network for the benefit of the organization, and through I will try to create influence for us, both locally and nationally.

Although, there could be more to say, I will stop here, as I wish my future actions to speak for me.

P.S – I have used English, as this is the language, I can express myself best

P.S – http://cphpost.dk/news/mep-using-an-international-team-to-attract-the-foreign-vote.9632.html Read this article for an insight in one of my past projects

#3: Uriah Oschlag-Michael

UriahMit navn er Uriah Oschlag-Michael, og jeg er i mit 17. leveår. Til dagligt har jeg min gang på Københavns åbne Gymnasium, hvor jeg går i 2.g på en samfundsvidenskabelig linje. Jeg er dansker af fødsel, men europæer i hjertet.

I dagligdagen oplever jeg at blive provokeret af at være vidne til den passivitet og uvidenhed, jeg konstant møder når snakken falder på EU. Alt for mange unge har hverken interesse eller kendskab til det europæiske. Det er her Europæisk Ungdom kommer ind i billedet: herigennem vil jeg gøre mit for at udbrede forståelse og viden om det europæiske blandt endnu flere. Dette er en af de primære årsager til at jeg har taget beslutningen om at opstille som menigt bestyrelsesmedlem.

Jeg ser repræsentation som en af organisationens mest omfangsrige udfordringer. Det er nødvendigt at nå ud til de af vores potentielle medlemmer, der ikke har deres daglige gang på de videregående uddannelser. Europa er for alle, og derfor skal vi som Europæisk Ungdom gøre en indsats for at sikre at kendskabet hertil udbredes så bredt som muligt. Som gymnasieelev og dermed ikke en del af den typiske medlemsskare har jeg et godt udgangspunkt for at arbejde hen mod dette mål.

Aktivitet avler aktivitet. Som aktiv i min lokalafdeling har jeg observeret at der til tider kan være perioder uden den store aktivitet. Jeg anser det for vitalt for organisationens trivsel at der foregår en konstant aktivitet således at vi fortsat kan udvikle os. Et af mine fokusområder i det kommende år vil være at sikre en kontinuerlig aktivitet – også i de fjerne regioner. Jeg har tiltro til at vi gennem øget aktivitet vil gøre det endnu mere attraktivt at være medlem i vores organisation, og på denne måde skabe et stærkere Europæisk Ungdom.

Erfaringsmæssigt kan jeg trække på flere års erfaring i foreningslivet, hvor jeg også i en længere periode har siddet i Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings bestyrelse. Bestyrelsesarbejdet er mig altså ikke uvant, og jeg vil derfor være i stand til at lægge i det kommende år. Desuden er det mig vigtigt at understrege, at jeg føler mig hjemme i den internationale sfære, som jeg ser som en bærende sølje i vores virke. Min færden har bragt mig vidt rundt i Europa – så sent som i sidste uge deltog jeg eksempelvis som delegeret på World Forum for Democracy i Strasbourg.

Vi har et stort potentiale som organisation. Jeg vil gerne være en af dem der frigør det.

Jeg tror. På Europæisk Ungdom.

#4: Sabrina Lykke Paaske

sabrinaMit navn er Sabrina Lykke Paaske, og jeg stiller op til posten som menigt bestyrelsesmedlem i Europæisk Ungdom. Jeg er 23 år gammel og læser kommunikation på 9. semester på Aalborg Universitet København, men har min daglige gang i Europabevægelsens lokaler på Rosenørns Allé 35. Her er jeg med til at videreudvikle den daglige kommunikation ved at gøre det mere visuelt og levende samt gøre EU til andet end institutioner og gamle støvede mennesker. I forbindelse med mit arbejde har jeg også fået en vigtig indsigt i Europæisk Ungdoms associerede medlemskab af Europabevægelsen og hvordan vi kan drage bedst mulig nytte af dette.

Jeg har været medlem af Europæisk Ungdom i 3 måneder og har i forbindelse med mit medlemskab deltaget i Gay Parade og været tovholder for Kulturnatten 2014.

Ordsproget siger: Intet nyt er godt nyt.  I mange sammenhænge passer det sikkert, men hvis man gerne vil have en god og aktiv organisation folk kender til, er det vigtigt, at man formår at bryde de faste rammer og være nyskabende. Her mener jeg klart, at bestyrelsen som sidder med det overordnede ansvar for organisationen skal være dem i førertrøjen, der tager initiativ og inspirerer medlemmerne til også at være aktive. Det er vigtigt med en bestyrelse der gør sig synlige og tager godt hånd om medlemmerne, for det værste der kan ske en organisation, er at have en ”usynlig” bestyrelse og det vil jeg være med til ikke sker.

Vi har en absolut fantastisk organisation og det ville være virkelig ærgerligt ikke at udnytte dens muligheder og fulde potentiale.

#5: Rasmus Hald Philipsen

Rasmus HaldMit navn er Rasmus Hald Philipsen, og jeg stiller op til posten som menigt bestyrelsesmedlem i Europæisk Ungdom Danmark. Jeg er 22 år gammel og læser statskundskab ved Københavns Universitet på 5. semester. Allerede på studiets første semester meldte jeg mig ind i EUD, og har siden da deltaget i en række forskellige arrangementer, eksempelvis studieture til Bruxelles og forskellige medlemsmøder. Da jeg efterhånden har været til en del arrangementer mener jeg at det nu må være på tide at jeg giver lidt igen.

Siden grundskolen har jeg interesseret mig for EU, og i den forbindelse har jeg deltaget i en del forskellige arrangementer. Hvis jeg bliver valgt som menigt bestyrelsesmedlem forestiller jeg mig at jeg vil kunne bidrage ikke blot med at håndtere forefaldende arbejde, men også med at hjælpe til at afholde flere arrangementer, og på den måde gøre mere opmærksom på foreningen. Derudover kunne jeg også godt tænke mig at Europæisk Ungdom blev bedre til at gøre opmærksom på de internationale arrangementer vi har mulighed for at deltage i.

Jeg håber at få chancen for at bidrage til foreningen.

Kandidaturer til: Bestyrelsessuppleant

#1: Stanislav Stanchev

StanMit navn er Stanislav Stanchev, jeg er 22 år gammel og læser statskundskab på Københavns Universitet på 7. semester. Jeg har været aktivt medlem i Europæisk Ungdom i over tre år nu, og jeg har både været involveret på lokalt plan (som næstformand i Europæisk Ungdom København) og på nationalt plan (som bestyrelsesmedlem, international sekretær og – gennem de sidste 1½ år – som landsformand).

Det har været en uforglemmelig rejse at være med i en så dynamisk ungdomsorganisation og arbejde for en sag, som jeg virkelig brænder for. Jeg går nu af som formand, idet jeg pr. 1. februar flytter til Bruxelles, men vi har i den afgående bestyrelse forberedt en masse spændende projekter, som forhåbentlig kan løfte organisationen frem mod 2015 (og fremover), hvilke jeg meget gerne vil være med til at søsætte. Jeg er ikke i tvivl om, at det nye formandskab og den nye bestyrelse kommer til at klare jobbet på fremragende vis, men ikke desto mindre føler jeg, at det er vigtigt med en så gnidningsfri fakkeloverdragelse som muligt – især når den nye bestyrelsesstruktur skal etableres. Som suppleant til bestyrelsen kan jeg yde en sådan indsats og samtidig overlade den primære drivkraft til nye og energiske bestyrelsesmedlemmer.

Jeg håber derfor at kunne bidrage med erfaring og assistance op til det ordinære landsmøde i foråret 2015. Det er en skelsættende tid for Europæisk Ungdom, og jeg vil være beæret over fortsat at kunne være en aktiv del af arbejdet.