Landsforeningen

Europæisk Ungdoms øverste myndighed er landsmødet, som finder sted hvert år i februar/marts. På landsmødet vælges en landsbestyrelse, som står for den organisatoriske, økonomiske og politiske ledelse mellem landsmøderne. Den daglige ledelse forestås af formandskabet, som består af landsformanden, den organisatoriske og den politiske næstformand.

Landsbestyrelsen består foruden formandskabet af en international sekretær, en kassér, tre menige medlemmer samt to suppleanter. Derudover består landsbestyrelsen af formændene for lokalforeningerne. Den organisatoriske næstformand varetager den daglige kontakt med lokalforeningerne.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningen. Strukturen er flad, så bestyrelsesmedlemmerne kan påtage sig de opgaver og iværksætte de projekter, de hver især ønsker. Den flade struktur gør sig generelt gældende i hele foreningen – har man en god idé eller et initiativ, man vil søsætte, så skal man aldrig tøve med at kontakte enten landsbestyrelsen eller den relevante lokalforening.

Lokalforeningerne

Landsbestyrelsen står for de større arrangementer, kampagner, rejser og initiativer, men Europæisk Ungdom ville ikke fungere uden lokalforeningerne, som opererer på lokalt plan i landets fem regioner. Debataftener, foredrag, ud-af-huset besøg, gadeevents, happenings, sommerfester, julefrokoster – lokalforeningerne afholder en lang række forskelligartede aktiviteter hele året rundt. Hver lokalforening har en selvvalgt bestyrelse, som har det overordnede ansvar for den pågældende lokalforening. Mere information om de enkelte lokalforeninger, deres vedtægter og kontaktinformationer findes her.

Samarbejdsorganisationer

Europæisk Ungdom er en selvstændig og uafhængig ungdomsorganisation, men vi har et tæt samarbejde med Europabevægelsen og JEF Europe.

EuropabevægelsenEuBev

Europæisk Ungdom er associeret medlem af Den Danske Europabevægelse. Vores to organisationer deler en fælles målsætning om at styrke og kvalificere EU-debatten i Danmark, og vi afholder jævnligt arrangementer i fællesskab på tværs af Danmark.

Du kan læse mere om Europabevægelsen her: www.eubev.dk

JEF EuropeJEF new logo

Europæisk Ungdom er en del af den pan-europæiske organisation JEF (Jeunes Européns Fédéralistes / Young European Federalists). Via tilknytningen til JEF bliver Europæisk Ungdoms medlemmer tilbudt en mængde spændende seminarer og kurser rundt om i Europa – året rundt. Derudover giver det mulighed for at afholde arrangementer og happenings, som unge europæere på tværs af kontinentet deltager i og en fremragende mulighed for at skabe netværk og danne venskaber på tværs af landegrænser.

Du kan læse mere om JEF Europe her: www.jef.eu