eu-banner-02

Indledning

Europæisk Ungdom er en tværpolitisk ungdomsforening, der på tværs af ideologiske skel kæmper for to fælles målsætninger:

  • at Den Europæiske Union bevares, fordi den har sikret fred, frihed og demokrati i Europa.
  • at Den Europæiske Union forbedres i en retning, som kan intensivere samarbejdet, gøre det mere demokratisk og som bygger på føderale principper, hvor borgerne har indflydelse på alle niveauer af det politiske system.

Vores program er opdelt i to overordnede afsnit:

1. Principprogrammet
2. Det Politiske Program 

Principprogrammet blev enstemmigt vedtaget ved Landsmødet d. 28/02-2015.

Principprogram

Europæisk Ungdoms værdier

Fred

Den første og grundlæggende værdi for Europæisk Ungdom Danmark tager udgangspunkt i idéen og målsætningen om, at ingen europæiske lande længere hverken bør eller skal gå i krig.
Krig som værktøj mellem stater anser vi som udgangspunkt for at være unødvendig, og vi vil til enhver tid søge at løse konflikter med diplomatisk snilde og mere blød magtanvendelse.

EU har siden kul- og stålunionens oprettelse i efterdønningerne af 2. verdenskrig arbejdet for at minimere risikoen for krige mellem de europæiske nationer.
Dette blev anerkendt ved uddelingen af Nobels Fredspris i år, og det er én af årsagerne til, at vi er tilhængere af det europæiske projekt: Vi er en række nationer med grundlæggende fælles værdier og idéer. Vi bør samles om dem i stedet for at bekrige hinanden, hvor vi adskiller os.

Frihed

Frihed for det enkelte menneske og en anerkendelse af menneskets ukrænkelige rettigheder er den anden af kerneværdierne for Europæisk Ungdom Danmark. Vi mener, at mennesket er ukrænkeligt i sit væsen og har ret til at blive behandlet lige uanset køn, etnicitet eller seksuel orientering. Udgangspunktet for vores værdier findes i den europæiske menneskerettighedskonvention, om end den ikke nødvendigvis begrænses af denne.

Ydermere mener vi, at EU er et projekt af mennesker, for mennesker.
Den fri bevægelighed er et af de stærkeste resultater af EU-samarbejdet: Det frigør mennesker til at omgås mennesker uden statslige barrierer, der skelner mellem A- og B-mennesker; til fordel for os alle.

Det giver os retten til at rejse, hvorhen vi vil, søge arbejde, hvor vi vil, og leve med hvem, vi vil, uanset nationalitet.
Det tillader os at være mennesker uden at ligge hæmninger i vejen for os, opstille barrierer eller bygge mure imellem os. EU fordrer grænseløse relationer, respekt for forskellighed og fri kærlighed.

Demokrati

Den tredje og klart centrale værdi for Europæisk Ungdom Danmark er demokrati.
Demokratiet er centralt for Europæisk Ungdom Danmark, da det er den mindst ringe styreform for menneskene og er den styreform, der bedst støtter op om menneskets frihed.
EU har været en solid støtte for de central- og østeuropæiske lande, der efter 1989 slap fri fra Sovjetunionens jerngreb. I dag er for eksempel Polen et stærkt demokrati ligesom de baltiske lande.

Denne tredje og sidste værdi er central, fordi den er, hvad der binder de ovenstående værdier sammen. For fredelig sameksistens kræves der dialog i stedet for konflikt og krig, og for bedst at facilitere menneskets friheder bør man også åbne staten op for deres ønsker.

Vi anser det europæiske projekt som værende en katalysator for demokratiseringen af nærområderne og anerkender det som værende et gode.

EU handler om fælles værdier, fælles løsninger og solidaritet

Når problemer rammer i ét land, har vi gennem historien set, hvordan de kan sprede sig til sine naboer. Vi ved, at mange af nutidens problemer ikke kan løses nationalt. Hvad enten der er tale om finanskriser, menneskelige katastrofer eller klima- og miljøproblemer, så er det problemer, der rammer vores gensidige afhængighed og derfor fordrer fælles løsninger.

Fælles Europæiske standarder for anvendelsen af kemi i fødevarer, udledningen af CO2 og fælles investering i forskning inden for bæredygtige energikilder lægger pres på staterne til at arbejde for det fælles bedste til gavn for de europæiske borgere og resten af verden.
Derfor mener vi af princip, at vi skal bevæge os imod et bedre samarbejde på Europæisk plan gennem bl.a. fælles finanspolitik, et stærkere retsligt samarbejde og ambitiøse klima- og miljømålsætninger.
Dette kombineret med en fælles stræben mod ophævelsen af diskrimination, både etnisk og kønslig, er blandt kerneprincipperne for Europæisk Ungdom og vores målsætninger for det europæiske samarbejde.
Vi er forenet i forskellighed. For en fælles fremtid. En bedre fremtid.

EU’s fremtidige opbygning

Selvom EU er ”sui generis”, den eneste af sin art, så er EU ikke skabt i et vakuum.
Uden om EU ligger andre stater med hver deres interesser, mål og midler til at opnå disse.

EU skal gennem sit fokus på mennesker og deres rettigheder fungere både som en soft-power supermagt men skal også integreres til én samlet stemme, når der skal føres udenrigspolitik. Dette kræver naturligvis også en yderligere integration af forsvarssamarbejdet for at underbygge vores fælles stemme i en tiltagende kaotisk verden.

På samme måde skal EU i fremtiden kunne føre en samlet finanspolitik for Eurozonen, da en fælles valuta ikke har nogen gang på jorden, hvis der ikke er en fælles finanspolitik. Sidstnævnte var en dyrekøbt lektie under Eurokrisen.

Derfor opfordrer vi medlemsstaterne i EU til at droppe de indre magtkampe og i stedet tænke på deres borgere som en helhed, så vi i samlet flok kan føre en stærk politik på såvel finans-, klima-, og udenrigsområdet; En politik der ikke blot tilgodeser hver vores lille enklave men derimod det brede europæiske fællesskab, som vi er samlet i.

Derfor går vi i Europæisk Ungdom ind for et føderalt Europa baseret på principperne om subsidiaritet, hvor medlemsstaterne samler deres suverænitet hos EU på de områder, hvor det giver mening, samtidig med at man har respekt for, at den nationale kontekst kan legitimere et vist nationalt råderum. Dette er den bedste løsning for det europæiske folk.

Vores principper handler om menneskene i Europa, ikke staterne.
Derfor skal der være en styrkelse af Europaparlamentet, der skal fungere som folkets talerør og som, i forlængelse af vores demokratiske værdier, netop derfor også skal have større magt, evt. på bekostning af Kommissionen.

Political Program – Adopted at the national Congress 2017

The Political Program for 2017 is currently only available in English. Translation is in progress. Duo before Brexit, at the latest.

European Parliament elections

European Youth highlights the issue related to the low participation of Danish citizens in the European Parliament elections and stresses the importance of democratic participation in decision-making, aims to increase voter turnout through awareness raising campaigns. We call upon the political institutions and other actors in society to elevate the importance of European Parliament elections, in order to secure an increase in voter participation and thus democratic legitimacy.

European Youth is concerned with the insufficient European Parliament elections coverage in the national media and therefore believes it is one of the main reasons for low voter participation. We call upon the national media to give more exposure to the European level of our democracy, in order for the Danish citizens to be able to make an informed choice about their political future.

European Youth is aware that a sizable part of the population feels detached from the European institutions and are unable to understand the technical language used in communication. We therefore call upon the European institutions to use everyday language in their communication, so that every citizen, regardless of background, can understand and follow their activity.

European Youth deplores the quality of the debates surrounding the European issues, discussed by the Danish politicians, and calls upon the Danish political parties to train and provide their spokesmen with all the facts and information necessary to have a proper and educated debate.

European Youth urges the Danish national parties to use the European Parliament as a platform for solutions, regarding issues of European nature, instead of campaigning for a national agenda during elections to the European parliament. In addition, we urge the national Danish parties to be honest about the political results that originate from the European Union and not take these victories for granted, nor frame them as national political craftsmanship, but rather, in a more truthful way, international agreements and results, stemming from a willingness to compromise for the betterment of the union and its member states.

Tax evasion

European Youth is deeply worried about the issue of tax evasion and its negative effects on society, in addition to its effects on a fair market competition. We call upon the European Union to develop a plan to internationally combat the extensive issue of tax evasion. Member state countries should not be allowed to make deals with other countries or multinational companies that effectively evade taxation from other EU member states. Since multinational companies evading taxes clearly is a cross boarder issues, this issue should be handled at the European level and not at a national level. Multinational issues, by nature, require multinational solutions, which only the European Union is equipped to handle in Europe. Additionally, European Youth calls for sanctions and foreign aid reductions aimed towards states that refuse to cooperate or actively deter EU efforts against tax evasion.

European Youth believes that European Union must consider sustainable economic development that secures a fair share of wealth. We argue the solution can be found in creating a common basis for taxation for multinational companies, which will put an end to the fiscal competition among states within the Union. The European Union needs to guarantee an elevated level of transparency across Europe and create a global standard for the automatic exchange of information.

As a result, on the reforms taking place within the European Union, we will push forward the idea that the EU should take a strong stand against tax evasion in third countries. The European Union must act as a global actor in securing a fair taxation system and elimination of tax evasion. Transparency in taxes must be secured for all, creating a higher level of trust and solidarity among citizens. Only a strong European Union can make this a reality, whereas the member states individually can do nothing to effectively combat issues related to international tax evasion.

Promoting a Sustainable European Labour Market

European Youth supports European Union in continuing to secure the freedom of movement for workers. In practice, we argue for common minimal standards across EU-member states must be set to avoid social dumping and convergence of social rights at the lowest common denominator. European member states must come together and establish an ambitious mobility plan that endorses social rights across countries, as well as securing the implementation of already existing initiatives. No worker must ever experience fewer rights than a citizen of another European Union member state. European Union must create common minimal standards for all, without compromising the minimum wages and/or collective agreements in each member state.

A Europe with Gender Equality

European Youth supports the elimination of structural differences between genders in Europe. We encourage European Union to take on a new European approach to increase women’s participation in the labour market while eliminating the gender pay gap. European Union shall secure equal opportunities and equal pay for the same work in all occupations.

European Youth believes that European Union shall secure a work/life balance at all workplaces and across sectors. We argue this will only occur if European Union works towards ensuring that all member states implement equal parental leave rights with no discrimination.

European Union must secure an increase of equality between women and men in decision-making processes. The European Union shall seek to improve the gender balance in political decision-making and continue to encourage activities promoting gender balance in political and public decision-making positions.

Trade policies

European Youth is viewing with deep concern the political developments in the world that can potentially affect the single market. We take a stand against protectionism, as it is important for the health of the European economy that the trade flows remain open.

Temporary Border Controls

European Youth reiterates its opposition to temporary border controls and its deep support for the freedom of mobility of workers, goods and services. We believe that companies and citizens are losing wealth each day the temporary border controls are still in place, and we strongly advocate for their immediate removal.

Digital Single Market

European Youth supports the implementation of Digital Single Market, and the creation of the fifth freedom in the single market in regards to digital and online properties. We believe that this will create more competition and more cross-border trade of services and goods, with positive effects over the European economy.

British exit of the European Union

European Youth stresses the importance of the trade between United Kingdom and European Union, and calls upon the British government to accept freedom of movement in order to have access to the single market. We consider the four freedoms to be quintessential to the existence of the European Union and therefore compromise shall not be made upon them.

Free Trade Agreements

European Youth supports the free trade agreement between the EU and Canada, CETA, and reiterates the importance of the European Union opening up to other markets and increasing trade. We commend the elimination of VISA’s towards Canada for all the European Union member states.

European Youth support the free trade agreement between EU and USA, TTIP, and reiterates the importance of free flows on the global market. We are concerned with the new leadership of USA, and their opinion of free trade, and therefore have little hope for the agreement to actually become a reality. However, in case the negotiations go further, European Union shall ensure that the free trade agreement follows European standards and constrain USA to comply.

Federal Europe

Viewing the rise of populism and the recent developments in regards to the refugee crisis, military threats, and economic crisis as a direct threat to European solidarity, European Youth calls upon member states for greater cooperation. We deeply believe that only by working together, developing progressive and sustainable solutions the European project can withstand the challenges. European Youth reiterates its conviction that the creation of European Federation should be next step in the European integration.

European Youth calls therefore upon Danish and European politicians to reorganize the EU into a federal democracy in which citizen can trust due to the policy being a direct result of democratic formed majorities in the European Parliament.

We therefore ask for:

  • A strengthening of the European Parliament, by giving the members of the parliament the right to perform legislation on their own, by submitting law proposals in the parliament.
  • To retract the right of the EU commission to submit law proposals on its own, and limit the EU commission to administrate and control already passed laws.
  • To recruit EU decision makers – commissioners – out of a formed coalition in the European Parliament, without a majority in parliament against it. Commissioners will be thereby as parliamentarians able to submit laws.

These changes will result in the EUs decision makers in the EU commission being directly elected members of the European Parliament, ensuring that each law is rooted to an elected representative and that dissatisfaction with the application of laws in the EU can be expressed at the ballot box. The council of ministers – the member states legislative chamber – keeps it current role, and can beside the parliament submit laws and EU law proposals will continue to require the councils consent.

Such a reorganisation of EU parliament will recreate trust in the union. This will be the case because on one hand the citizen deeply unhappy with the way politics is decided in the union gain a chain of command alike the national one, and on the other hand the citizen dissatisfied with EU policy will gain influence in it. Also, EU policy being rooted in democratic majorities from proposal to application is an intrinsically admirable good.

Common Security Policy

European Youth is concerned with the security situation around Europe which has worsened significantly in recent years, due to challenges such as terrorism, hybrid threats or cyber and energy insecurity, which no country can adequately handle alone. Therefore, we advocate for a higher European military cooperation.

Security threats used to be internal and the single market solved the problem thereof. Now that the security threats are coming from outside of the Union, there is a need for the Union to come together in terms of security policy. This is another reason why European Youth is in favour of a closer cooperation within the field of security policy. Furthermore, the European Youth prefers for the Danish opt-outs on CSDP to be abolished.

European Youth calls upon the president of USA to stop its support for movements that wish the break-up of the European Union, as we consider USA to be an important and historical partner of the European Union and therefore it would not be in the best interest of our alliance.

European Youth viewing the current situation, with USA electing an anti-European president, and Russia continuously looming over our Eastern states, and being aware of the need for the European Union to not be caught unprepared, is advocating for a strong Security Union, which includes a strong United Army.

European Youth welcomes the establishment of the European Border and Coast Guard, and advocates for its further development, towards moving all national border and coast guards, at the external borders of the European Union.

European Youth doesn’t recognize the need of borders between member’s states of the European Union, and strongly argues against wasting resources on them. However, European Youth considers the external borders to be of utmost importance and therefore should be well protected.

European Youth is deeply concerned with the current situation concerning the role of the Danish police in EUROPOL and does not find the current arrangement satisfactory. European Youth therefore calls for a complete abolishment of the Danish opt-out on justice and home affairs, so that Denmark can become a fully functioning member of EUROPOL and contribute on all accounts, in the fight against international crime and terrorism.

European Youth welcomes the establishment of the European Counter Terrorism Centre, and advocates for the transfer of resources from national programmes against terrorism to the European Counter Terrorism Centre for more efficiency and better management, that shall yield better results in preventing terrorism.

Energy Union and Climate Action

European Youth deeply supports the establishment of the European Energy Union, which will result in energy independence, higher percentage of renewable energy used, increased energy efficiency and decreased cost for the European citizens.

European Youth Denmark acclaims the started process towards 100% renewable energy use through the implementation of the European Energy Union, and proposes a unified waste treatment strategy by the establishment of a possible Waste Treatment Union, towards an efficient circular economy.

European Youth demands that the Danish government, swiftly approves the European Energy Union, as it is in the interest of both citizens and government. As part of a European Energy Union, Denmark will be able to achieve 100% renewable energy, with a fully decarbonised society.

European Youth views the establishment of the European Energy Union as a great solution towards reducing unemployment and saving our planet.

European Youth considers the future of our planet to be of utmost importance, and therefore strongly demands from the European Union more ambitious goals in this matter. We consider that the greenhouse gas emissions shall be cut by 50% until 2025, instead of 20% until 2020. We also consider that the share of renewable energy shall be over 50% until 2025, instead of 27% until 2030. Climate-related expenditure shall comprise more than 40% of the EU budget as it is the greatest challenge of our generation.

European Youth believes that the future generations have the right to live on a green clean planet, with a stable climate, and that this right shall become enshrined in the human rights conventions.

European Youth supports low-emissions mobility, and therefore strongly supports driverless cars, car sharing and other similar models, electric cars and magnetic-based public transport. European Youth encourages the Danish government to take radical measures to ensure the transition to low-emissions mobility happens swiftly and smoothly.

European Youth commends Denmark for their strong interest in developing green technology, and therefore encourages other states of the Union to follow example.

Brexit

European Youth Denmark support Young European Movement United Kingdom and their endeavour to keep Scotland in the European Union

Please notice that the political program is only an extract/Bemærk at det politiske program kun er et uddrag. For det fulde program, ret henvendelse til Politik@Euro.dk

Til toppen