Rejserapport for Martin Rayner

Aktivitet: Model European Union (MEU) Albania

Sted: Tirana, Albanien

Arrangør: JEF Albanien

Andre EUD deltagere: Nikolaj Borreschmidt, Susanne Mattsson, Oscar Buhl

Formålet med rejsen til MEU Albania var at lære om beslutningsprocesserne i EU. Man skulle under rejsen lære at føre politisk kommunikation i mange forskellige scenarier. Man skulle udvikle sine færdigheder i at tale med ligesindede ligesom man skulle diskuttere med modstandere.

Man kunne ligeledes også udvikle sine færdigheder i at tale for større forsamlinger.

Min rolle under rejsen var at fungere som Medlem af Europa Palamentet (MEP) fra Litauen som del af S & D partiet (Socialdemokratiet). Under den første dags drøfterlser internt i S & D gruppen, blev jeg valgt til partileder. Dette medbragte en del praktiske opgaver som skulle sørges for under aktiviterne. Som leder skulle jeg stå for målrette og lede al intern kommunikation i partiet, jeg skulle lede mit parti i plenarsamlingerne, lede forhandlinger med andre partier og det var mig samt de andre partiledere der stod først for skud da pressen skulle have udtalelser. Dette gav mig utrolig store udfordringer på det kommunikative plan da jeg, skulle tale med et hav af forskellige nationaliteter og holdninger hele tiden. Der var ekstremt mange mennesker der ville tale med en på en gang, samt at når der skulle diskutteres i plenar, så hele partiet til en for at starte diskussionen. Jeg vil dog sige, at hvis man deltager i sådan et arrangement, er det næsten en must at gå efter leder-posten, da det er klart her man får størst udbytte af oplevelsen. Man finder også i høj grad ud af hvordan den palimentariske politiske process virker. Mod sidste dagen stod jeg i spidsen for at få gennemført en resolution omkring investeringer i grøn energi. Her blev det min opgave at konsultere med de andre partiledere for at danne opbakning hertil. Jeg oplevede at, på trods af den store pres der kan føles når man skal argumentere og tale foran 100 mennesker, er det langt hårdere at forhandle og diskuttere under mindre fordsamlinger men med langt støre tidspres. Man skal være mere præcis under en forhandling eller samtale og her har den man tale med mulighed for at svare tilbage med det samme. En mulighed man ikke har under plenarsamlingen. Jeg arbejdede overn i købet hårdt nok på dette til at blive valgt som Årets Deligeret 2012 af arrangørerne.

Under de fem dage som arrangementet varede, brugte vi det meste af tiden i store plenarforsamlinger og diskuterede forskellige fastsatte emner. Vi havde mulighed for at, som parti, at blive enige om vores linie på et møde på den første dag.

Min oplevelse af turen bliver jeg nødt til at dele i to. Den ene del er selve hensigten med sådan en arrangement og den anden er selve udførelsen af arrangementet.

Den første del, at deltage i en Model European Union er en fantastisk ting at prøve. Man får lov til at diskuttere og arbejde på en måde som nok ikke kan tilnærme sig virkeligheden meget mere end man gør her. Det kræver at alle deltagerne sætte sig virkelig godt ind i hvad man skal arbejde med, og at man kender ens rolle. Jeg skulle jo for eksempel forstille at være socialdemokrat fra Litauen. Dette kræver at jeg ved hvad en litauersk socialdemokrat mener om emnerne som er stillet op og at jeg kan ignorere mine egne holdninger. Desværre var det på denne tur, ikke alle der var lige forberedte og det gik uundgåeligt udover arrangementet. Der var også nogle infrastrukturelle dele som jeg synes man manglede. Men i det store hele er jeg glad for den politiske del af oplevelsen.

Den anden del, selve udførelsen, er jeg desværre noget mindre positiv omkring.

Under arrangementet boede vi på et hotel som var en times kørsel udenfor Tirana i byen Dürres. Vi blev fragtet i bus frem og tilbage, men tidsplanen var desværre sådan at efter dagens debater var overstået tog vi hjem til Dürres, for så at tage til aften arrangement i Tirana igen. Dette betød at vi hurtigt fik brugt 4 timer om dagen på selve transporten. På trods af den pressede tidsplan der kom af de lange transporttider, valgte arrangørerne ikke én gang at overholde afgangstidspunkterne eller tidsplanen generelt. Tidsplanen var sat lidt efter hvordan arrangørerne følte for det og dette var en genstand for ekstremt stor irritation for rigtig mange deltagere. Der var dårlig kommunikation mellem arrangørerne så man kunne ikke få besvaret spørgsmål, maden var utilstrækkelig og dårlig lokalerne var dårlige. Generelt virkede det hele som et stort cirkus til tider.

Alt i alt vil jeg sige, at alle der har mulighed for at komme på en Model European Union, eller alle andre rollespil for den sags skyld, er noget man bestemt skal gøre. Bare ikke i Albanien. Hvis jeg skal kunne anbefale endnu en tur for Europæsik Ungdom til MEU Albania, vil det kræve ekstrem store forbedringer fra de Albanske arrangøres side. Der var simpelthen for mange negative aspekter til at opveje de positive desværre.

Rejserapport for Oscar Buhl

Sammen med fire andre medlemmer af EUD deltog jeg 10.-14. oktober 2012 i EU-simulationen Model European Union 2012, der blev afholdt i Albaniens hovedstad Tirana og var arrangeret af JEF Albania. I simulationen deltog knap 60 unge fra forskellige lande i Europa og Balkan. Der var derfor deltagere nok til både at simulere et ’Consilium’ og Europaparlamentet.

Det var oprindeligt meningen, at vi skulle have haft i alt fire emner til diskussion – to ’rigtige’ (færdigbehandlede) forslag fra EU (1. Forslag om validering af non-formal og informal learning, 2. direktiv om reduktion af arbejdsløshed) og to generelle emner (1. databeskyttelse og 2. eksklusion af eurozone-medlemmer), som vi skulle lave et forslag på baggrund af. Vi endte dog ikke med at diskutere alle emner. Der var simpelthen for lidt tid. Det var lidt en svaghed ved selve simulationen – mængden af materiale var for omfattende.

Ikke desto mindre var det interessant at opleve, hvordan den almindelige beslutningsprocedure i EU fungerer i praksis. Jeg sad selv i Rådet, hvor jeg repræsenterede Frankrig, og de beslutningsforslag vi efter diskussion blev enige om, skulle jo så også lige ind og vende Parlamentet – og det var ikke altid let at nå til enighed. Det gjorde simulationen mere realistisk. Det var en spændende at skulle leve sig ind i en bestemt rolle og danne alliancer med andre lande.

Alt i alt var arrangementet som sådan spændende og lærerigt, og der var mulighed for at møde spændende mennesker fra mange forskellige europæiske lande. Desværre havde folk tendens til at holde sig i nationale grupper, herunder også de danske deltagere og jeg selv. Det er i sig selv meget naturligt, for det er det lette valg. Men jeg også, det skyldes, at man ved simulationens begyndelse fra arrangørernes side ikke gjorde noget særligt for at forhindre dette, f.eks. gennem præsentationsrunde eller lignende. Desuden var den logistiske del af arrangementet var fra start til slut desværre præget af mange aflysninger og ændringer i programmet og meget ventetid.

EUD rejser Europa tyndt

Vil du se billeder fra andre rejser eller læse mere om mulighederne for at tage på studieture, seminarer og konferencer i hele Europa?
Så klik her