About

Europæisk Ungdom er en tværpolitisk ungdomsorganisation, som arbejder for at øge forståelsen og interessen for Den Europæiske Union blandt unge i Danmark.

Organisationen er drevet af unge og organisationens aktiviteter bliver for størstedelens vedkommende til på basis af en ulønnet indsats fra medlemmernes side. Aktiviteterne er alt fra kurser og debatarrangementer over studieture til en aktiv læserbrevsproduktion.

Politisk spænder medlemmerne vidt på den politiske venstre-højre skala, ligesom vi repræsenterer alt fra skeptiske EU-tilhængere til føderalister. Fælles er dog, at vi alle tror på, at det europæiske samarbejde er nødvendigt for at kunne løse mange af nutidens globale problemer.

Praktisk information

1. Kontingentet er sat til 100 kr pr. år og betales over PBS efter første indmeldelse.

2. Vedtægter kan findes her – http://euro.dk/vedtaegter/

3. Refusionsblanketter for hhv. rejser og generelle omkostninger kan findes her

Members

Presidency

Andreas Høstgaard Poulsen
Landsformand

Casper Pedersen
Organisatorisk Næstformand

Johan Thostrup
Politisk Næstformand

Executive Board

Maria Sophia Træholt
International Sekretær

Christian Wilche
Kasserer

Yuriy Valentine Jespersen
Bestyrelsesmedlem

Jørn Sanne-Wander
Bestyrelsesmedlem

Amalie Ejlebæk Ebbestad
Bestyrelsesmedlem

Local Presidents

Local Sections

Nordjylland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis lectus nulla at volutpat.

Aarhus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis lectus nulla at volutpat.

Fyn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis lectus nulla at volutpat.

Syd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis lectus nulla at volutpat.

Sjaelland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis lectus nulla at volutpat.

København

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis lectus nulla at volutpat.

Partners

Europabevægelsen