Medlemsfordele og rettigheder

Du har som medlem medlemsrettigheder fra dag 1!

Du får:

  • Tildelt en lokalforening
  • Velkomstmail og månedlige nyhedbreve fra organisationen og lokalforeningen (hvis du har oplyst din email)
  • Adgang til alle organisationens udvalg – fra lokal- til landsbestyrelsens udvalg
  • Stemmeret på landsmøder og i lokale generalforsamlinger
  • Medlemsskab i vores paraplyorganisation JEF
  • Mulighed for at stille op til ansvarspositioner i landsbestyrelsen og lokalbestyrelsen
  • Ret til at skrive medlem af Europæisk Ungdom når du optræder i medierne

 

Bliv aktiv!

Du kan være aktiv på mange måder

Kontakt dit lokalformand: Den bedste måde at blive aktiv på, er at kontakte din lokalafdeling. Overblik og kontaktoplysninger kan findes her. Det er også muligt at kontakte info@euro.dk, så vil vi sætte dig i direkte kontakt.

Starte en lokalafdeling eller lokaludvalg: Hvis du vil starte aktiviteter op i en lokalafdeling, hvor du bor, så tøv ikke med at kontakte os på info@euro.dk. Det anbefales at starte lokalafdelinger sammen med mindst 2 andre og vi vil meget hjælpe dig med at finde de ekstra hænder. Du lærer at tage ansvar på dig, bestyrelsesarbejde, medlemsdemokrati og meget meget mere.

Bliv begivenhedsansvarlig: Organisationens struktur er flad, så har du en god idé til et arrangement, det kan både være lokalt eller på landsplan, så bliv begivenhedsansvarlig. Her kan du få erfaring med projektledelse og udvide dit netværk. Du får lov til at stå i spidsen for noget som kommer foreningen og dens medlemmer tilgode.

Skriv læserbreve eller kronikker til din lokale avis: Danske borger påvirkes hver dag af de beslutninger som bliver træffet af vores ministre og parlamentarikere i EU. Har du noget på hjertet eller elsker du bare at få din mening ud, så tøv ikke med at kontakte vores politiske næstformand og tag en plads i det politiske udvalg. Dygtiggør dig både i argumentationsteknik, det skrevne ord og selvfølgelig politik.

Bliv valgt til bestyrelsen: Den mest oplagte måde at være aktiv og virkelig forddybe sig i organisationen er at stille op til valg. Her lærer du om organisationsarbejde, politisk arbejde, ledelse, medlemsdemokrati, strategisk arbejde og ansvar. Der er typisk valg i årets første kvartal.

JEF: Er du rejselysten? Europæisk Ungdom er en del af den paneuropæisk paraplyorganisation JEF, hvilket giver mulighed for, at du kan deltage i internationale arrangementer i hele Europa sammen med mere end 10.000 andre unge. Du kan finde andre JEF sektioner ved at klikke på billedet: JEF delegations